Gemeenten willen grotere woningmarkt

24 gemeenten in Hart van Brabant en West-Brabant willen samen één grote woningmarktregio vormen. De gemeenten hebben daarvoor een verzoek ingediend bij de minister voor Wonen en Rijksdienst. 

Volgens de gemeenten worden ‘de volkshuisvestelijke opgaven’ hiermee het beste gediend.

Woningcorporaties mogen alleen in hun eigen werkgebied investeren in nieuwbouw; buiten het kerngebied mogen ze alleen bestaand bezit onderhouden.

Lokale binding

Door de regio groter te trekken moet de lokale binding van corporaties versterkt worden. Het voorstel ligt nu bij de woningcorporaties, zij krijgen zes weken de tijd om hun mening te geven.

Tip de redactie