College aan zet over noodopvang vluchtelingen

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Roosendaal neemt een eventueel besluit over de komst van een noodopvang voor vluchtelingen. 

Daar heeft de gemeenteraad donderdagavond mee ingestemd. De raad kan een beslissing nog wel bijschaven.

De gemeenteraad en het college hebben met elkaar tijdens een informatiebijeenkomst gesproken over de wijze waarop het besluitvormingsproces in Roosendaal het beste kon worden vormgegeven.

Aanleiding hiervoor is het verzoek van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) om mee te werken aan een noodopvang voor ongeveer vierhonderd mensen.

Structureel karakter

Deze nieuwe opvang dient een meer structureel karakter te krijgen dan de crisisnoodopvang die vorig jaar twee keer in gebruik werd genomen in sportcomplex Metsj Point. Daar bleven de vluchtelingen voor 72 uur.

Het college neemt een beslissing op het moment dat het COA met een vastgoedeigenaar overeenstemming bereikt over het gebruik van het gebouw.

Momenteel is er nog geen locatie bekend. Wel wordt in Roosendaal geregeld de naam genoemd van het klooster van de zusters van Charitas dat binnenkort vrij komt. Dat wordt door de gemeente echter niet bevestigd.

Eventuele overeenkomst

Het college kondigt aan een positieve grondhouding in acht te nemen bij een eventuele overeenkomst tussen een vastgoedeigenaar en het COA.

Volgens een woordvoerster van de burgemeester is het gangbaar dat het gemeentebestuur een besluit neemt over de komst van de noodopvang:

"Dat is heel gebruikelijk en gebeurt op deze wijze ook in de meeste andere gemeenten." De raad schaarde zich in brede meerderheid achter het voorstel om het gemeentebestuur de eindverantwoordelijkheid te geven.

Taakstelling

De gemeente Roosendaal is leading in de samenwerking tussen de gemeenten Bergen op Zoom, Steenbergen, Rucphen en Woensdrecht om op korte termijn onderdak te vinden voor 832 asielzoekers.

Deze taakstelling is opgelegd door Wim van de Donk, Commissaris van de Koning. Alle 66 Brabantse gemeenten moeten naar rato van het aantal inwoners een bijdrage leveren om in totaal 7.200 plekken te vinden waar vluchtelingen kunnen verblijven.

Het verzoek van het COA voor noodopvang moet in samenhang worden gezien met het verzoek van de Commissaris van de Koning.

Tip de redactie