Zusters Charitas leggen eerste steen oncologiecentrum

Waar nu een kale betonvloer alleen nog maar een stalen staketsel draagt, verrijst in de komende maanden op het terrein van het Bravis ziekenhuis een zeer modern oncologiecentrum. 

Namens de orde van Franciscanessen van Charitas legden zuster Michaël en zuster Marina op donderdag 12 mei symbolisch de eerste steen voor het centrum. Die eer viel hen te beurt omdat hun orde aan de wieg heeft gestaan van het voormalige Franciscusziekenhuis, dat nu onderdeel van Bravis vormt.

Voordat de zusters in actie kwamen, vertelde Hans Ensink van de raad van bestuur aan de genodigden welke ideeën aan de totstandkoming van het centrum ten grondslag liggen.

"Wanneer je een oncologische aandoening hebt, beïnvloedt dat je hele leven. En dat van je naasten. Daarom willen we niet alleen de beste specialistische zorg kunnen leveren, we bieden ook psychosociale zorg aan de patiënten en hun omgeving." 

De zusters komen niet alleen de eerste steen leggen. Ensink: "Soms heb je ideeën waarvoor eigenlijk geen geld is. Dat gold ook voor de prachtige tuin die we bij het centrum aanleggen. Gelukkig kregen we hulp van de orde van Franciscanessen, die een forse financiële bijdrage hebben toegezegd.”

Bundeling van krachten

Ensink maakt duidelijk dat het oncologiecentrum één van de positieve gevolgen is van de fusie die begin 2015 tot stand kwam tussen het ziekenhuis in Bergen op Zoom en dat in Roosendaal.

"Dit is één van de stappen die we met die fusie hoopten te realiseren. Zoals we eerder, door de bundeling van krachten, al hebben bereikt dat we het specialisme oncologische maagchirurgie voor deze regio konden behouden."

Multidisciplinaire zorg

Hans Fabry – oncologisch chirurg en medisch manager van het centrum – gaat nader in op de zorg die het centrum gaat bieden. “Er ontstaat hier een toonbeeld van moderne oncologische zorg.

De tijden dat je als specialist in je eentje besliste over een behandeltraject ligt achter ons. Als specialist ben je onderdeel van een team. Multidisciplinair overleg over de beste aanpak van een aandoening maakt nu deel uit van het dagelijkse werkproces.

Het nieuwe centrum biedt daar straks uitstekende faciliteiten voor. We gaan hier de best mogelijke zorg leveren, en we gaan helpen bij het onderzoek aan verschillende vormen van kanker. Mogelijk gaan we in de toekomst een rol spelen bij de opleiding van specialisten.” Teamwork is mooi natuurlijk, maar één van de aanwezige zuster wil toch graag weten of je nog wel je eigen specialist kunt kiezen. “Ja hoor”, belooft Fabry, “zolang u maar niet allemaal dezelfde wilt.”

Het draait om de patiënt

Gerard Groenendijk is zorgmanager in het oncologiecentrum.

Hij noemt een paar cijfers: "In het nieuwe centrum gaan ongeveer 100 medewerkers zorg bieden aan volwassenen met de meeste voorkomende vormen van kanker. Mensen die we hier niet kunnen helpen verwijzen we door. Het nieuwe centrum krijgt drie hoofdelementen."

"Er komt een kliniek met 41 bedden, een polikliniek met daarin 18 spreekkamers en we kunnen straks op 16 plaatsen een dagbehandeling doen. We zorgen voor snelle diagnoses. En we gaan de voorlichting aan onze patiënten verbeteren, bijvoorbeeld door hen aan een ‘lifecoach’ te koppelen; die gaat hen op allerlei terreinen begeleiden, zoals sport, voeding en misschien zelfs juridisch. We willen vooral toegankelijk zijn. Op een manier die voor de patiënt duidelijk maakt: het draait om mij!” 

Met hulp van Janneke van Vliet van de raad van bestuur (midden) legden zusters Marina en Michaël symbolisch de eerste steen.

BIJDRAGE ROEL DE HAAN

Tip de redactie