Bewoners De Wildenborch maken kennis met zorgrobot Zora

De bewoners van woonzorgcentrum De Wildenborch in Roosendaal konden woensdag kennismaken met Zora. Zora is een zogenaamde zorgrobot, die door activiteitenbegeleider Heleen Nagtegaal voor een dag kon worden geleend van Avans Hogeschool Breda.

"We hebben nog geen concrete plannen voor een eventuele inzet van een zorgrobot. We willen onze bewoners vandaag vooral een leuke activiteit bieden en gesprekstof bieden."

In de kinderschoenen

Zorgrobots kunnen bijvoorbeeld assisteren bij revalidatie- en bewegingsoefeningen. Tijdens het koffie-uurtje op De Wildenborch demonstreerde Zora haar vaardigheden.

Ze zong enkele liedjes en deed een quiz met bewoners. Dat de ontwikkeling van dergelijke robots nog in de kinderschoenen staat, bleek uit de af en toe tekortschietende spraakherkenning en uit het feit dat de batterijen na een dansje Gangnamstyle aan de oplader moesten.

Tip de redactie