Halderberge moet nog 48 statushouders huisvesten

De gemeente Halderberge moet dit jaar nog 48 asielzoekers met een verblijfsvergunning huisvesten. 

Halderberge kreeg begin dit jaar de taakstelling voor de eerste helft van 2016 die neerkwam op 35 asielzoekers met een verblijfsvergunning. Omdat de gemeente vorig jaar drie statushouders meer op heeft gevangen dan verplicht, stond de teller aan het begin van het jaar op 32 statushouders die gehuisvest moesten worden.

Inmiddels hebben tot 1 mei 2016 al 24 statushouders een huis toegewezen gekregen in de gemeente Halderberge. In de maanden mei en juni moeten dus nog acht statushouders gehuisvest worden.

Opgelegd


Vorige maand ging de Halderbergse gemeenteraad akkoord met het voorstel van het college om geen vluchtelingen, maar 80 tot 100 extra statushouders binnen de gemeentegrenzen te huisvesten. Dit voorgestelde aantal staat echter los van het door het Rijk opgelegde aantal.

Tip de redactie