SP wil extra onderzoek naar risico’s mestfabriek

De SP Roosendaal pleit voor een onafhankelijk onderzoek naar de effecten van de nog te bouwen mestfabriek aan de Potendreef op het gebied van gezondheid en milieu. 

De partij wil dat er op deze manier serieus wordt gekeken naar de zorgen van omwonenden die zich hebben verenigd in een actiecomité tegen de biomineralenfabriek.

Landbouworganisatie ZLTO en afvalmanagementsbedrijf SUEZ willen met dit initiatief varkensmest omzetten naar organische mestkorrels.

De omwonenden, verenigd in de ‘Werkgroep Biomineralen’ stuurde eerder een brief aan de gemeenteraad. Daarin werd gevraagd om een onderzoek naar de milieuaspecten en de gezondheidsrisico’s van de mestfabriek. De bewoners geven aan bang te zijn voor stankoverlast. Ook vrezen ze dat de mest mogelijk ziektes over kan brengen.

Risico’s

SP-fractievoorzitter Ada Oudhof merkt op dat de wijk Westrand al te kampen heeft met de nodige risico’s.
Zo ligt de buurt naast snelweg A17 en zijn er al enkele grote milieubelastende bedrijven aanwezig.

Oudhof heeft inmiddels vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders. Zij wil dat er een milieueffectrapportage wordt opgesteld voor de biomineralenfabriek. Daarnaast vindt ze dat ook gezondheidsdienst GGD betrokken moet worden.

De GGD zou dan kunnen kijken wat de effect van het verwerken van mest op omwonenden zijn.

"Alleen een dergelijk onafhankelijk onderzoek kan de ongerustheid van omwonenden wegnemen", meent Oudhof.

Bouw

De initiatiefnemers willen met de bouw van de biomineralenfabriek in het najaar beginnen. Het is de bedoeling dat varkensmest wordt verwerkt tot mestkorrels.

Hierbij gaat het uitsluitend om ‘dikke fractie mest’ en niet om drijfmest. Daardoor hoeft de mest niet te worden vergist. De fabriek krijgt een verwerkingscapaciteit van 140.000 ton ‘dikke fractiemest’. Hiervan kan 40.000 ton mestkorrels worden geproduceerd.

Deze biomineralen lenen zich ervoor om te worden getransporteerd naar landen waar een tekort is aan mest. Inmiddels is een omgevingsvergunning voor de fabriek aangevraagd.

Tip de redactie