Waterlopen Turfvaart en Bijloop gaan op de schop

Waterschap Brabantse Delta en natuurorganisaties Brabants Landschap en Natuurmonumenten zijn gestart met de inrichting van de nieuwe natuur in het zuiden van de watergangen Turfvaart en Bijloop. 

Dit gebeurt in de gemeenten Zundert en Rucphen. Door de herinrichting kan het waterschap straks makkelijker de waterstanden regelen.

Het natuurgebied wordt drassig gemaakt. Volgens de Brabantse Delta kenmerken de Turfvaart en de Bijloop zich al als ‘natte natuurparel’. Deze watergangen stromen onder meer door natuurgebieden De Lange Maten, de Pannenhoef en Landgoed de Moeren.

Deze plekken kampen met droogtes. "Ook is de waterkwaliteit niet op orde en kunnen bijzondere planten en dieren hier niet leven", meldt een woordvoerder van het waterschap.

Omvormen

De komende tijd worden landbouwgronden omgevormd tot natuurgebied. Zo vormt Brabantse Delta het beekdal van de Langen Matenloop om. Dat gebeurt door de bovenste voedselrijke grondlaag weg te graven.

De oevers en het verloop van de beken worden aangepast. Ook worden er stuwen aangelegd. De organisaties pakken ook sloten en beken aan, zodat ze minder diep zijn. Een aantal kades langs de Turfvaart krijgt een opknapbeurt. Het waterschap heeft ook plannen om de Bijloop bij de Moersebaan te verleggen.

"Hierdoor vermindert de lokale wateroverlast. Door het plaatsen van drie automatische klepstuwen in de Turfvaart zijn waterpeilen beter en makkelijker te regelen en worden grondwaterstanden in het natuurgebied verhoogd", meldt de woordvoerder van Brabantse Delta. In totaal wordt zo’n 186 hectare grond natter.

Drassig karakter

De werkzaamheden dragen er aan bij dat verschillende natuurgebieden in de gemeenten Zundert en Rucphen straks langer water kunnen vasthouden. Zo krijgen zij een meer drassig karakter.

Hierdoor gaan planten en dieren zich beter thuis voelen. De uitvoering van het project is inmiddels in volle gang. In totaal worden de werkzaamheden gefaseerd uitgevoerd op veertien verschillende locaties.

Het project in de omgeving van de Moersebaan en de aanleg van drie automatische klepstuwen vindt plaats in een latere fase.

Tip de redactie