Tijdens de jaarlijkse Dodenherdenking hebben delegaties uit de Roosendaalse samenleving een krans gelegd bij het oorlogsmonument op de Parklaan. 

Voorafgaand daaraan waren er toespraken van burgemeester Niederer en van majoor Leo Roijakkers van het Korps Commando Troepen. Soumia Achatibi, de gast van de burgemeester, en stadsdichter lazen een gedicht voor.

In zijn toespraak met als titel ‘Dat nooit meer’ legde de burgemeester een link tussen tegenwoordige problemen en de principes die we na de oorlog omarmden. Onzekerheid en angst voor aanslagen mogen geen aanleiding zijn die principes overboord te gooien.

"Laten we – juist nu – haat afwijzen. Laten we – juist nu – mensen die op de vlucht zijn uit morele overtuiging bescherming bieden. Wie zijn principes meteen inruilt als ze daadwerkelijk worden getest, heeft ze nooit gehad."