De Vrije Liberale Partij (VLP) wil dat de gemeente Roosendaal een groot wielerevenement naar de stad haalt.

De Vrije Liberale Partij (VLP) wil dat de gemeente Roosendaal een groot wielerevenement naar de stad haalt. Dat dient te gebeuren in het jaar 2018 als de stad 750 jaar bestaat. VLP-raadsleden John Hertogh en Wilbert Brouwers denken aan de Eneco Tour, de ZLM Tour of de Nederlandse Kampioenschappen.

De gemeente Roosendaal spaart jaarlijks een bedrag van 25.000 euro voor het feestjaar 2018. Dan moet uitgebreid worden gevierd dat de gemeente 750 jaar bestaat. Eerder hadden ook al andere politieke partijen ideeën voor de besteding van dat geld.

Zo stelde de Roosendaalse Lijst voor het tv-spektakel ‘The Passion’ naar de stad te halen. De EO, de KRO en NCRV brengen jaarlijks een tv-productie waarin het lijdensverhaal van Jezus Christus wordt uitgebeeld. Volgens de Roosendaalse Lijst zou de stad op deze manier meer bekendheid krijgen en zichzelf zo positief op de kaart kunnen zetten.

Wielrenstad

Hertogh en Brouwers vinden dit een goed idee, maar vinden dat er in het feestjaar ook aandacht moet zijn voor wielrennen. Zij wijzen erop dat Roosendaal een ‘wielerstad’ is. Zo was er in de jaren dertig al een grote opgezette profronde die massa’s bezoekers naar de stad lokte.

Ook trok wielerronde de Draai van de Kaai vele bekende kleppers als Joop Zoetemelk en Miguel Indurain naar Roosendaal. Volgens de VLP is het belangrijk dat de gemeente nu al voorbereidingen treft om zich aan te melden als kandidaat-gaststad voor een grote wielerronde.

Overleg

In raadsvragen willen Hertogh en Brouwers weten van wethouder Toine Theunis of hij bereid is het wielrennen te betrekken bij de viering van 750 jaar Roosendaal. Zij verzoeken de gemeente om in gesprek te gaan met Stichting De Goeie Ontsnapping of zij regiogemeenten willen betrekken bij het binnenharken van een grote wielerronde.

De Goeie Ontsnapping is een West-Brabantse organisatie die de wielrencultuur in de regio promoot. Tenslotte vraagt de VLP of de gemeente wielerorganisaties de garantie wil geven dat zij een groot wielerevenement in het centrum van de stad optimaal zullen faciliteren. Het college heeft de vragen nog in beraad.