De gemeente Rucphen onderzoekt hoe de inwoners staan tegenover de opvang van asielzoekers en de huisvesting van vluchtelingen met een verblijfsvergunning. 

Die laatste groep staat bekend als ‘statushouders’. Zij hebben de gehele asielprocedure doorlopen en wachten op een passende woning. Het gemeentebestuur en de gemeenteraad willen de mening van de inwoners betrekken bij de besluitvorming over deze kwestie.

De komende tijd krijgen alle bewoners van achttien jaar en ouder in de gemeente Rucphen een brief waarin gevraagd wordt naar hun mening.

Burgers kunnen aangeven of zij voorstander zijn van de opvang van extra statushouders of dat zij voorstander zijn van de tijdelijke opvang van mensen die nog in de asielprocedure zitten. Die laatste groep verblijft meestal in afwachting van de behandeling van hun asielaanvraag in een asielzoekerscentrum.

Voorkeur

Bij de brief die de mensen in de bus krijgen zit een antwoordkaart. Daarbij kunnen zij hun keuze aangeven.

“De kaart moet uiterlijk donderdag 12 mei om 17.00 uur bij de gemeente binnen zijn. De kaart kan per post worden geretourneerd. De kaart kan tot met 12 mei 17.00 uur afgegeven worden op het gemeentehuis”, meldt de gemeente Rucphen.

Als de inwoners een duidelijke voorkeur uitspreken, gaat het college van burgemeester en wethouders zich daarvoor inzetten in de regio. Wel wordt vooraf benadrukt dat het niet zeker is dat deze voorkeur kan worden gerealiseerd.

“Dit is mede afhankelijk van keuzes en mogelijkheden van de andere gemeenten in de regio. Ook zal getoetst moeten worden of er voldoende geschikte locaties en woningen zijn”, geeft de gemeente aan.

Plan van aanpak

De gemeente Rucphen moet samen met de gemeenten Bergen op Zoom, Roosendaal, Steenbergen en Woensdrecht 832 asielzoekers onderbrengen.

Concreet betekent dit voor de gemeente Rucphen dat zij 88 vluchtelingen moesten huisvesten. Ook dient er voor zestig statushouders een woning te worden gevonden.

De provincie Noord-Brabant heeft alle gemeenten gevraagd om in een plan van aanpak vast te leggen hoe zij deze taakstelling gaan realiseren. Daarin wordt aangegeven hoe de aantallen vluchtelingen en statushouders worden verdeeld.