De Roosendaalse SP-fractie heeft raadsvragen gesteld over de aangekondigde huurverhoging van woningcorporatie AlleeWonen.

In Roosendaal valt deze jaarlijkse verhoging 0,6 procent hoger uit dan in Breda voor de huishoudens met inkomens van 35.000 euro tot 45.000 euro. De SP-raadslid Marcel van der Aa zet vraagtekens bij het grote verschil.

Vorige week maakte AlleeWonen de jaarlijkse huurverhoging bekend voor Roosendaal en Breda. De laagste inkomens in de steden krijgen respectievelijk een verhoging van 0,6 procent en 0,7 procent. Voor de middenklasse is een verhoging bekend gemaakt van 2,6 procent voor Breda en 2,0 procent voor Roosendaal.

AlleeWonen verklaart het verschil vanuit de uiteenlopende wensen van de huurdersverenigingen van beide steden. De SP-fractie van Roosendaal maakt zich zorgen over de gang van zaken en het grote verschil in huurverhoging tussen beide steden.

Huurdersverenigingen

AlleeWonen geeft aan dat de huurverhogingen zijn vastgesteld in nauw overleg met de Huurdersadviesraad Roosendaal (HAR) en Centrale Huurdersvereniging AlleeWonen Breda (CHAB). De vereniging van Roosendaal wil dat AlleeWonen met name de laagste inkomens ontziet, terwijl de CHAB graag ook de huur van de middeninkomens laag houdt.

De SP stelt het college van burgemeester en wethouders vragen over de rol en verantwoordelijkheden van de verenigingen in het proces. Ook wil de fractie graag weten waarom gesteld wordt dat de middeninkomens in Breda meer ontzien dienen te worden dan de middeninkomens in Roosendaal.

Als hiervoor geen argumenten worden aangeleverd, wil de SP dat het college in overleg gaat met AlleeWonen om de huurverhoging ook in Roosendaal te beperken voor de huishoudens met een middeninkomen.

Middeninkomens

De raadsvragen richten zich enkel op de huurverhoging voor huishoudens met een middeninkomen. Voor de laagste inkomensklasse is het verschil tussen beide steden slechts 0,1 procent, en voor de hoogste inkomens is de verhoging gelijk.

In beide steden betalen de hoogste inkomens volgend jaar 4,7 procent meer voor hun sociale huurwoning. Het college van burgemeester en wethouders heeft de raadsvragen in beraad.