Het aantal AOW-uitkeringen in de gemeente Halderberge is in de afgelopen twee jaar licht toegenomen. 

Van 6.110 in 2014 is het aantal gestegen naar 6.370 in het eerste kwartaal van 2016. Dat blijkt uit cijfers die het Centraal Bureau voor Statistiek onlangs heeft gepubliceerd.

Het aantal is echter in het laatste kwartaal wel afgenomen, want in het vierde kwartaal van 2015 waren er nog 6.430 AOW-uitkeringsgerechtigden in de gemeente.

Van de in totaal 6.370 uitkeringen worden er 5.940 volledig uitbetaald, de overige 430 worden gekort. Vrouwen ontvangen iets vaker een AOW-uitkering dan mannen: 3.370 tegenover 3.000.