Een inwoner van de gemeente Halderberge moet voor de rechter verschijnen voor de verwaarlozing van zijn ezels en schapen. 

De politie trof dit weekend de verwaarloosde dieren aan in een weiland na een melding 144 door iemand die zich ernstig zorgen zei te maken over het welzijn van de dieren. En terecht, bleek later.

Toen de agenten en de dierenarts ter plaatse kwamen troffen zij zes ezels en twee schapen aan die inderdaad zichtbaar verwaarloosd waren. De ezels liepen op hoeven die al heel lang tijd niet gekapt waren. Hierdoor groeiden de hoeven omhoog en waren deze ingescheurd.

Dierenbescherming

Ook de schapen waren niet goed verzorgd en liepen in een veel te dikke vacht die al langere tijd niet geschoren was. In het weiland waar de beesten liepen lag puin en glas en ook was de drinkwatervoorziening niet op orde. De afrastering rondom het weiland was op veel plekken omgevallen.

De eigenaar is door de politie op het matje geroepen. Het is nog niet bekend wat de boete zal zijn, de officier van justitie gaat daar over beslissen. De Dierenbescherming gaat een bestuursrechtelijke procedure starten om hem te verplichten de dieren goed te (laten) verzorgen. Als hij zich niet aan die afspraak houdt, dan volgen nieuwe sancties.