Waterschap Brabantse Delta en de gemeente Roosendaal houden op dinsdag 10 mei een informatieavond over de aanleg van de ecologische verbindingszone in de Molenbeek-Noord.

Bedoeling is om de beek om te vormen tot leefgebied voor diverse plant- en diersoorten. Ook wordt zo de ecologische verbinding tussen het noorden en zuiden van Roosendaal tot stand gebracht.

Wateroverlast

Bij de inrichting wordt ook gekeken naar de inrichting van waterbergingen om ervoor te zorgen dat er geen wateroverlast optreedt. Het project krijgt subsidie vanuit de provincie.

De infoavond wordt gehouden in het Raadhuis op de Markt 1 en begint om 19.30 uur.