De Huurdersadviesraad Roosendaal (HAR) heeft via overleg met woningcorporatie AlleeWonen de jaarlijkse huurverhoging voor de laagste inkomensklasse beperkt tot 0,6 procent. 

De huurdersvereniging argumenteert dat vooral de laagste inkomens beschermd moeten worden tegen te hoge huren.

De andere inkomensklassen kunnen een verhoging verwachten die in lijn ligt met de landelijke norm.

Betaalbaar

Sociale huurwoningen moeten betaalbaar blijven voor huurders met lage inkomens. Vanuit deze gedachte bekijkt AlleeWonen de jaarlijkse huurverhoging.

De laagste inkomensgroep (met een inkomen tot 34.678 euro) kan rekenen op een verhoging van van 0,6 procent.

Problemen

Dit is aanzienlijk lager dan de landelijk norm. Deze is vastgesteld op 2,1 procent. De Huurdersadviesraad Roosendaal heeft dit jaar AlleeWonen verzocht om met name de lage inkomens te ontzien.

Cees Uytdewilligen van HAR legt uit: "De Huurdersadviesraad Roosendaal vindt dat de laagste inkomensgroep de grootste problemen heeft als het gaat om het betalen van de woonlasten en daarom de laagste huurverhoging moet krijgen. Daarom kiezen we voor alleen verhoging met inflatie". 

Richtlijnen

Huishoudens met een gemiddeld inkomen  zien hun huur volgend jaar stijgen met 2,6 procent. De hoogste inkomensklasse zal 4,7 procent meer huur betalen.

Deze verhogingen zijn in overeenstemming met de richtlijnen van de overheid.