De begraafplaats aan de Bredaseweg in Roosendaal is de afgelopen tijd flink opgeknapt. Dat komt door een samenwerking tussen Stichting Begraafplaatsen Roosendaal en de gemeente Roosendaal die een subsidie van vijftienduizend euro ter beschikking stelde om bijvoorbeeld graven op te knappen. 

De Stichting Begraafplaatsen Roosendaal is ooit opgericht om via die constructie subsidies te kunnen verwerven, die hun activiteiten op de begraafplaatsen aan de Bredaseweg en de Bachlaan mogelijk moeten maken.

Gemeenteraadslid Sjef van Dorst, inspirator en de eerste voorzitter van de Stichting, heeft er indertijd alles aan gedaan om het behoud van met name de begraafplaatsen aan de Bredaseweg en de Bachlaan te behouden.

Zelfs het plan om ooit een deel van de begraafplaats te gaan gebruiken voor nieuwbouw verdween van tafel. De drukte aan de Bredaseweg neemt weer toe vanwege bezoek en bijzettingen.

Samenwerking

Henk van Loon, secretaris-penningmeester van de Stichting Begraafplaatsen Roosendaal benadrukt met name de gelijkwaardige samenwerking tussen de stichting en de gemeente.

"Die samenwerking maakt héél veel mogelijk, maar zorgt ook dat het voelt als een gedeelde verantwoordelijkheid. Dankzij de geoormerkte subsidie van 15.000 euro kunnen we heel wat zaken aanpakken."

"In feite zijn we partners van elkaar, die voortdurend in overleg zijn om een aantal gestelde doelen te bereiken. Eén van die doelen is het opknappen van de teloorgegane graven, maar ook het herstellen van het beschermde stadsgezicht."

"Omdat het een gemeentelijk monument is dat dankzij onze Stichting in ere wordt hersteld, zien we een toename van het aantal bezoekers. Dat komt omdat er weer zorg aan de begraafplaats wordt besteed en omdat de functie als begraafplaats behouden is gebleven." 

Van Loon staaft die bewering met het feit dat steeds meer mensen na hun overlijden gecremeerd worden en zich vervolgens bij hun dierbaren op de begraafplaats in het graf laten bijzetten.

"Als je hier met Allerzielen rondwandelt, dan zie je aan de geweldige hoeveelheid bloemen en planten die bij de graven zijn geplaatst dat het bezoek aan de begraafplaats behoorlijk is toegenomen." En die verdienste schrijft Van Loon nadrukkelijk toe aan de initiatiefnemer en eerste voorzitter van de stichting, Sjef van Dorst.

Opgeknapt

Naast het verwijderen van de oude beplanting en het plaatsen van nieuwe ligusterhagen, zijn er ook tal van graven opgeknapt.

"Mensen vragen ons om het vervallen familiegraf zo goed mogelijk te restaureren. Uiteraard laten we ons daar bij adviseren, en de mensen die de opdracht geven, betalen alleen de kosten die wij als vrijwilligers daarvoor maken. En dankzij de medewerking met de gemeente kunnen wij gebruik maken van een ‘fijnstraler’, om het mos en dergelijke van de grafstenen te halen."

"Op die manier waarderen we de begraafplaats respectvol op en krijgt deze weer het aanzien van een gekoesterd gemeentelijk monument."

Uiteraard kan de stichting dit werk alleen verrichten dankzij de vijftien vrijwilligers, die op maandagmiddag, dinsdagochtend en zaterdagochtend komen helpen.

"Daar zitten best wel wat mensen van Kalsdonk bij, maar ze komen ook uit andere delen van de stad", zegt Van Loon daarover. Cor Hertogh, ooit verbonden aan het onderhoud van de militaire graven op de begraafplaats aan de Bredaseweg, is een van die vrijwilligers.

"We hebben onszelf allerlei technieken geleerd om te zorgen dat die graven er weer keurig netjes uit gaan zien. Al die activiteiten, de opgeknapte entree, de herstelde graven en de nieuwe begroeiing hebben de begraafplaats aan de Bredaseweg enorm opgewaardeerd. Daar is de stichting, samen met haar vrijwilligers en de gemeente erg trots op", zegt Van Loon.