Voor het einde van volgend jaar ziet de doorgaande route Oudenbosch er compleet anders uit. 

Het ontwerp ligt klaar en als de gemeenteraad akkoord gaat, kunnen de werkzaamheden dit najaar van start gaan.

Het is de bedoeling dat de weg een stuk rustiger wordt, er minder hard geremd wordt en de veiligheid voor met name fietser aanzienlijk wordt vergroot.

Hiervoor worden grootscheepse maatregelen getroffen. Zo pleit het college na overleg met tal van partijen voor afsluiting van de inrit naar de Baarlebossche, minder obstakels om plots remmen te voorkomen en zit er ook een nieuwe inrichting voor het Basiliekplein in de planning.

Brainstorm

Met het ontwerp waarmee het college van B&W naar de gemeenteraad gaat, gaat het gemeentebestuur niet bepaald over één nacht ijs.

Bijna een jaar lang werd er intensief gebrainstormd en onderzocht met legio partijen en klankbordgroepen bestaande uit buurtbewoners, VVN, de politie, het parochiebestuur, bedrijven, ZLTO en ga zo maar door. 

Samen bogen zij zich over de toekomst van de doorgaande route in Oudenbosch die aan tientallen jaren hoog op het verlanglijstje van de gemeente staat om aan te pakken.

“Opvallend is dat het plan enorm breed gedragen is, alle partijen staan achter deze aanpak”, zo zegt wethouder Frits Harteveld.

Tweerichtingsverkeer

Het plan bestaat uit meerdere onderdelen. Een belangrijk onderdeel is het gedeelte St. Bernaertsstraat/Markt voorlopig in te richten als tweerichtingsverkeer. Ook het afsluiten van de uitrit, vlakbij het spoor, vanaf de Baarlebossche is een plandeel.

Als het aan de betrokkenen ligt, is het voortaan alleen nog maar mogelijk om de Baarlebossche uit te rijden richting Oud Gastel. Daarom worden de Baarlebossche en de Franciscuslaan met elkaar verbonden.

Remmen

Een tweede onderdeel van het plan wordt gevormd door enkele verkeersmaatregelen zo dat de route beter geschikt is voor busvervoer, omwonenden en andere weggebruikers.

“Het steeds plotseling moeten remmen is voor de weggebruikers niet prettig, maar voor de omwonenden veroorzaakt het ook nog eens allerlei trillingen”, weet Harteveld.

“Daar willen we graag iets aan doen. Om die reden kiezen we voor verkeersremmende maatregelen waar je niet voor hoeft te remmen maar alleen je gaspedaal voor loslaat. Aan het begin en het einde van de route komen wel groene chicanes (kunstmatige s-bochtjes) om mensen meteen af te laten remmen.”

Rotonde

Het is de bedoeling dat meteen het plein voor de Basiliek wordt meegenomen in het plan en heringericht wordt. Hiervoor wordt de samenwerking gezocht met Het Prinsentuin College die het ontwerp en het onderhoud voor haar rekening gaat nemen.

Ook wil het college van de raad weten of het wenselijk is om de rotonde Bosschendijk-Velletriweg aan te passen.

“Scholieren nemen het niet altijd nauw met de verkeersregels. Met name op die rotonde zie je nogal eens verkeerd gedrag. Daarom is het goed om eens naar een oplossing te kijken”, zegt Harteveld.

Op 26 mei spreekt de gemeenteraad zich uit over het plan. Als de raad akkoord gaat, kunnen de werkzaamheden in het najaar starten. Ze zullen ongeveer een jaar duren.