De provincie Noord-Brabant neemt maatregelen om het stikstofoverschot in de natuur terug te dringen. Er worden landbouwgebieden aangekocht die worden omgevormd tot natuurgebied. 

In Nederland komt teveel stikstof voor waardoor kwetsbare planten en diersoorten dreigen te verdwijnen.

Het teveel aan stikstof wordt geproduceerd door de industrie, de landbouw en het verkeer. Het verminderen van het stikstofoverschot komt voort uit het de ‘Programmatische Aanpak  Stikstof (PAS).

Gronden

In het verleden zijn verschillende percelen aangewezen die worden ontwikkeld tot natuurgebied. Momenteel zijn die gronden nog niet beschikbaar. De provincie wil daar nu snel werk van maken. Dat gebeurt met andere initiatiefnemers.

Natura 2000

De aanleg van natuurgebieden is noodzakelijk om te voldoen aan de Natura 2000-richtlijnen die door de Europese Unie worden opgelegd. Afgesproken is met het Rijk dat alle werkzaamheden voor 1 juli 2021 moeten zijn uitgevoerd.

De eigenaren van de gronden worden schadeloos gesteld. Ook kunnen zij er voor kiezen om de grond te houden en zelf maatregelen te nemen om het stikstof terug te dringen.