De gemeenten Roosendaal, Moerdijk en Halderberge gaan waarschijnlijk na de zomer aan de slag met maatregelen om de veiligheid rondom het spoor te verbeteren. 

De riolering gaat op de schop en ook worden sloten aangepast.

Op deze manier wordt voorkomen dat gevaarlijke vloeistoffen en vervuild bluswater zich na een lek in een treinwagon verspreiden in het open water.

Een ingenieursbureau is momenteel druk bezig om de maatregelen in kaart te brengen die nodig zijn. Die bestaan vooral uit het afdichten van watergangen en kolken, de aanpassing van rioolaansluitingen en de bescherming van gemalen.

Putten afkoppelen

De komende tijd worden putten afgekoppeld van de riolering. In plaats daarvan krijgen zij een rechtstreekse koppeling naar een sloot nabij de rails.

Op deze manier komen giftige stoffen niet in de riolering terecht. Dat is een belangrijke les die is getrokken na de ramp met de giftrein in het Belgische Wetteren in mei 2013. Zes wagons met gevaarlijke stoffen ontspoorden toen. Drie daarvan vlogen in brand waardoor giftige dampen vrijkwamen.

Ook verspreidden de gassen zich via het riool. Daardoor raakten honderd mensen gewond. Zij ademden de toxische dampen in. Tweeduizend mensen in de omgeving van Wetteren werden geëvacueerd.

Wegstromen

De komende tijd worden de putten op de stoep verplaatst naar de straat. Op deze manier kan het water inclusief eventuele vloeistoffen uit treinwagons beter wegstromen.

Deze maatregelen worden genomen in Oudenbosch (op de spoorwegovergangen bij de Bosschendijk, de Vaartweg en de Galgenstraat), in Roosendaal (op de Kade) en in Zevenbergen (op de Hazeldonkse Zandweg).

In het buitengebied wordt nog gekeken welke maatregelen nodig zijn. Mogelijk kunnen watergangen daar in het geval van een calamiteit worden afgedicht met zandzakken.

Dammen

Niet alleen de riolering wordt aangepakt. De gemeenten bekijken ook hoe watergangen en open water kunnen worden beschermd tegen gevaarlijke vloeistoffen of vervuild bluswater. Hierbij wordt gedacht aan het opwerpen van damwanden of andere mogelijkheden om tijdelijk een dam te maken.

Deze maatregelen gelden in alle drie de gemeenten. In Zevenbergen worden op deze manier het gemaal, het Zwanegat en de wateren in de wijk Bosselaar en de watergang langs de Looierij beschermd.

In Oudenbosch dienen de waterloop bij het spoor tussen de Galgenstraat en de Vaartweg, de vijver aan de Parklaan en de wateren ten oosten van het spoor te worden behoed voor gif in het water.

Voor Roosendaal is de afvoer van water onder het spoor belangrijk. Die moet worden aangepast, zodat gevaarlijke vloeistoffen niet kunnen afdrijven naar de Vliet. Verder is een extra buffer nodig om te voorkomen dat Roosendaal getroffen wordt door extra water.

Rand

Ook de woningen aan de Burgemeester Vogelstraat in Zevenbergen krijgen extra bescherming. Tussen de tuinen en de rails komt een opstaande rand, waardoor gevaarlijke stoffen langzamer richting de huizen spoelen.

Op deze manier hebben de bewoners meer tijd om te vluchten en kan de brandweer de woningen beter koel houden.