Na herhaaldelijke verzoeken vanuit Albert Heijn gaat de gemeente Halderberge kijken of ook andere Halderbergse ondernemers willen dat de winkeltijden verruimd worden en het aantal koopzondagen opgeschroefd.
 

In de winkeltijdenverordening staat precies welke branche op welke dagen en tijden geopend mag zijn in Halderberge. “Albert Heijn wil iedere zon- en feestdag open”, zo weet wethouder Frits Harteveld. “Nu is het zo dat de winkels vijf zon- en feestdagen per jaar gesloten moeten zijn zoals Tweede Kerstdag en Nieuwjaarsdag. Albert Heijn zou dat graag anders zien.”


De gemeente Halderberge heeft het verzoek mede na een motie vanuit de gemeenteraad in behandeling genomen, maar wil, voordat ze een besluit neemt, kijken hoe andere lokale ondernemers daar over denken.

Een van de argumenten voor verruiming van het aantal koopzondagen is dat buurgemeenten de beperkingen in de verordening inmiddels geheel of gedeeltelijk hebben geschrapt. Een ander argument is dat ook bij inwoners er onduidelijkheid bestaat over de beperkingen in de verordening.

Voorstel
“Ook de meningen van inwoners en ondernemers stellen we op prijs. Om die reden hebben we besloten een openbare bijeenkomst te houden, zodat we kunnen inventariseren hoe hierover wordt gedacht”, aldus de wethouder. Aan de hand van die uitkomst komt het college van burgemeester en wethouders met een voorstel richting de gemeenteraad.