Wethouder Hugo Polderman was afgelopen week niet bepaald ‘kwiek’ bij de opening van de Kwiek Beweeg Route, kortweg de Kwiekroute, in de Westrand. Ondanks een behoorlijke griep was hij wel aanwezig maar liet hij de wandeling en de ontmoeting van alle partijen over aan de groep deelnemers. 

Het Kwiekroute-concept komt feitelijk uit Eindhoven. Daar is, als eerste in Nederland, een dergelijke route ‘uitgerold’, waarbij het principe even ingenieus als simpel is.

Gebruik maken van aanwezig straatmeubilair in de openbare ruimte, en daar oefeningen aan koppelen die de deelnemer uitdaagt om te bewegen.

Opening

Bij de opening van de Kwiekroute heette Sylvia van de Hoogenhoff, bestuurslid van Het Huis van de Westrand en ‘aanjager’ van het idee, alle partijen welkom, die op enigerlei wijze bij de voorbereiding, de uitvoering en betaling ervan betrokken waren.

maakte daarmee onmiddellijk duidelijk dat ‘verbinden’ één van de drijvende krachten is gebleken om dit unieke project gestalte te geven.

"Het bewonersplatform, de gemeente Roosendaal, St. Elisabeth, Het Huis van de Westrand en Het Kellebeek College en heel veel middenstanders en andere partijen hebben bijgedragen aan het tot stand komen van dit project." 

Ze benadrukte tevens dat dankzij al die hulp en samenwerking deze eerste Kwiekroute in Roosendaal is gerealiseerd. Wethouder Polderman haakte daar onmiddellijk op in: "Het is goed dat initiatieven van bewoners mogelijk worden gemaakt , en dat daarbij die samenwerking onontbeerlijk blijkt te zijn."

Vervolgens werd er bij Het Huis van de Westrand het bord met de hele route onthuld, en was het aan de deelnemers en belangstellenden om onder leiding van Ronald van Broekhoven, deze te lopen en de verschillende oefeningen te doen.

Concept

Manuel Wijffels en Lotte van Wulfften hebben het concept van de Kwiekroute nu in de Westrand ‘uitgerold’. Die route is een wandeling van het Huis van de Westrand naar St. Elisabeth en terug.

"We hebben daar op 17 plaatsen oefeningen gecreëerd, waarbij we de mensen bewust met oefeningen aanzetten om kracht, soepelheid, balans, conditie, coördinatie en mobiliteit te oefenen en stimuleren", zegt Van Wulfften daarover.

Op die plaatsen, waar met een tegel is aangegeven welke oefening er gedaan kan worden, kunnen mensen alleen of met begeleiding de benen strekken, schouders draaien, traplopen, reiken, knieheffen, slalommen, boksen en allerlei combinaties van handelingen uitvoeren.

"Al die oefeningen zijn vooral gericht op de groep van 55+ers en dragen bij aan hun vitaliteit en mobiliteit." Maar iedereen die dat wenst, ongeacht de leeftijd, kan natuurlijk gebruik kan maken van de route en de oefensuggesties.