De gemeente Halderberge vindt het geen probleem als de ondernemer aan de Zeggeweg 2A in Oud Gastel de agrarische bedrijfsbestemming die op zijn grond rust wil laten wijzigen naar een agrarische bestemming met aanduiding paardenhouderij. 

De ondernemer vindt dit noodzakelijk voor zijn bedrijfsvoering, maar de provincie maakt onderscheid tussen een agrarische bestemming en een agrarische bestemming met aanduiding paardenhouderij. Er moet nog wel een procedure gevolgd worden.