Als het aan het college ligt, worden De Parrestee in Hoeven en De Beuk in Oudenbosch op zeer korte termijn verkocht aan Sportpunt Hoeven.

Op die manier wil de gemeente het gymnastiekonderwijs veilig stellen. Ook de lokale verenigingen kunnen na de privatisering nog steeds terecht in de sporthallen. Privatisering is al langer een wens van het gemeentebestuur, maar de interesse is beperkt.

Daarom denkt B&W er goed aan te doen om de panden voor 150.000 euro en een erfpachtconstructie van 12.500 euro per jaar van de hand te doen. De gronden onder de sporthallen blijven wel van de gemeente. De raad neemt deze week een beslissing.

Beheerder

In maart 2012 kwam sporthal De Beuk in handen van de gemeente. Het college besloot de sporthal over te nemen, omdat de toenmalige beheerder niet aan zijn financiële verplichtingen kon voldoen en zodoende de huurprijzen met vijftig procent verhoogde.

Daarop besloten de huurders waaronder sportverenigingen en scholen op te stappen. Halderberge wilde de sportvoorziening behouden en nam de hal over. In Dankert Geene van Sportpunt Hoeven werd een beheerder gevonden. Het beheer van de Hoevense sporthal De Parrestee verliep destijds al succesvol en om die reden had de gemeente Halderberge alle vertrouwen in Geene.

Erfpacht


De samenwerking verliep, op een punt van discussie door gebrek aan getekend contract na, goed. Toch bleef het college voorstander van privatisering. Om die reden heeft de gemeente de sporthallen enige tijd geleden in de verkoop gezet. “Er was beperkte interesse voor, sporthallen met bijbehorende horeca zijn nu eenmaal geen wereldbusiness”, weet wethouder Peter Bons.

Een van de geïnteresseerden was Dankert Geene en wat het gemeentebestuur betreft, wordt de koop met hem gesloten. B&W wil de hallen voor 150.000 euro overdoen aan Sportpunt Hoeven en gebruik maken van een erfpachtconstructie voor twintig jaar die 12.500 euro per jaar oplevert. De gronden waarop de sportaccommodaties staan blijven namelijk in handen van de gemeente.

Investeren

Volgens B&W is de verkoop gunstig voor alle partijen. Jan Paantjens, wethouder Sport, geeft aan: “Met de overdracht van de sporthallen aan Sportpunt Hoeven zorgen we ervoor dat het gymnastiekonderwijs in Oudenbosch en Hoeven zeker in deze sporthallen kan blijven plaatsvinden. Dat is belangrijk voor het bewegingsonderwijs van onze kinderen. Datzelfde geldt voor de sportverenigingen die gebruik maken van deze sporthallen.”

Als de raad akkoord gaat, moet de gemeente nog wel een aantal zaken afhandelen en maatregelen treffen. Het gaat dan onder meer om de inventaris van De Beuk. Verder investeringen zijn voor rekening van Sportpunt Hoeven. Mocht Geene van de hallen af willen ,dan koopt de gemeente ze terug tegen de dan geldende taxatiewaarde.

Professionaliseren

Ook Geene is blij met de verwachte overeenkomst. “Ons hart ligt bij bewegen, Schoolgym en sporten juichen we dus alleen maar toe. Het is erg fijn dat er op dit moment voor beide partijen een goede en uitvoerbare intentieovereenkomst ligt waarmee wij onze maatschappelijke doelen in de gemeente Halderberge kunnen verwezenlijken. We willen de nadruk blijven leggen op de sportactiviteiten en verder professionaliseren. De accommodaties worden geoptimaliseerd, want met name De Beuk heeft een inhaalslag te maken.