Het college gaat de gemeenteraad voorstellen om geen vluchtelingen, maar eenmalig 80 tot 100 extra statushouders binnen de gemeentegrenzen te huisvesten. 

Het gaat dan om bijvoorbeeld alleenstaanden en gezinnen die al een verblijfsvergunning hebben gekregen. B&W heeft hiertoe besloten aan de hand van de rondetafelgesprekken en de grootschalige enquête die onder alle inwoners van de gemeente is gehouden.

Lange tijd is er intensief gediscussieerd, er zijn rondetafelgesprekken gehouden en iedere Halderbergenaar mocht zich middels een enquete uitspreken over het vraagstuk; op welke manier moet Halderberge omgaan met de huisvesting van vluchtelingen?

Aan de hand van die uitkomsten zijn er een vijftal scenario’s opgesteld uiteenlopend van alleen het verplichte aantal statushouders opvangen tot tweehonderd vluchtelingen minstens een jaar opvangen.

Gebouwen

Het college wil de raad nu voorstellen om geen vluchtelingen op te gaan vangen. Wel wil B&W 80 tot 100 statushouders gaan huisvesten. Het gaat dan om eenmalige extra opvang bovenop het aantal mensen dat Halderberge wettelijk verplicht is onder te brengen.

Dit jaar zijn dat er 31. Dit gebeurt doorgaans in huurwoningen van de woningstichting. Het college geeft echter wel aan dat als dat niet meteen haalbaar is, er tijdelijk gebouwen ingezet moeten worden om statushouders op te vangen totdat zij een vaste woonruimte krijgen.

Gemeenteraad

Op 21 april neemt de gemeenteraad en besluit over over het voorstel. De raad heeft echter nog alle vrijheid om anders te beslissen. Zo is het mogelijk dat de gemeenteraad alleen kiest voor het huisvesten van het wettelijk verplichte aantal statushouders of een hele andere oplossing wil.

Het college geeft aan dat een tweede enquête wat haar betreft niet nodig is, omdat de boodschap van de inwoners van Halderberge duidelijk is; niet meer dan 100 vluchtelingen of statushouders.