Inwoners van de gemeente Roosendaal geven de voorkeur aan de kleinschalige opvang van vluchtelingen in hun buurt. Daarbij denken zij aan maximaal enkele tientallen mensen per locatie. 

Dat blijkt uit een peiling die de Nieuwe Democraten hebben gehouden.

Op de dag van het referendum over het associatieverdrag met Oekraïne gingen vrijwilligers de straat op om mensen naar hun mening te vragen. In totaal werden 817 ‘Peilbiljetten’ ingevuld. Vijftien vrijwilligers hadden zich aangemeld om te helpen met het verstrekken van de vragenlijsten.

Resultaten

88 procent van de mensen die hun mening gaf, vertelde voor de opvang te zijn voor mensen die in hun eigen land moeten vrezen voor hun leven. 64 procent van de ondervraagden gaf aan voor opvang in de buurt te zijn, mits dit er maximaal 'enkele tientallen vluchtelingen’ zijn.

Uit de peiling bleek verder dat 78 procent geen voorstander is van grootschalige opvang van honderden asielzoekers tegelijkertijd.

De Nieuwe Democraten trekken daaruit de conclusie dat Roosendaal in overgrote meerderheid voor de opvang van vluchtelingen is en ook bereid is deze mensen in kleine aantallen in hun buurt op te nemen.

Beslissingen

De Nieuwe Democraten adviseren het college van burgemeester en wethouders om de resultaten van de peiling te gebruiken voor verdere beslissingen over de opvang van vluchtelingen.

Daarbij zou vooral moeten worden gekeken naar de mogelijkheden voor de opvang van asielzoekers in de eigen buurten van de inwoners van Roosendaal. Volgens de partij moet er terughoudend worden omgegaan met voorstellen om honderden vluchtelingen op één plek te huisvesten.

Gastvrij

Fractievoorzitter Ton Schijvenaars van de Nieuwe Democraten vindt dat Roosendaal gastvrij dient te zijn voor vluchtelingen. Hij stelde vooraf dat de partij haar standpunten hierover niet ging veranderen, ook niet als de meerderheid van de deelnemers aan de enquête aangaf tegen te zijn.

Volgens Schijvenaars is het ook belangrijk dat het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) de selectie van vluchtelingen over wie er wel mag blijven en wie niet zo snel mogelijk en zo zorgvuldig mogelijk uitvoert.

"Wij vinden ook dat elke vluchteling na opvang direct moet beginnen met het leren van de taal en het meedoen met de samenleving. En als een vluchteling mag blijven, dan ook hier in de regio."