De gemeente Rucphen heeft twee nieuwe ‘stukjes natuur’ aangelegd. Dat is gebeurd op de hoek van de Kaaistraat en de Kozijnenhoek (tegenover het gemeentehuis) en op de begraafplaats nabij de Kaaistraat in Sint Willebrord. 

"We hebben hier bomen en struiken aangeplant om op deze manier het verdwijnen van een groenstrook nabij de Vosdonkseweg te compenseren", vertelt wethouder Martien de Bruijn, verantwoordelijk voor de portefeuille ‘Omleiding Rucphen’.

De groenstrook nabij de Vosdonkseweg is nog niet weggehaald, maar dat gebeurt binnen een jaar. Dan wordt de Vosdonkseweg namelijk doorgetrokken.

Beschermde diersoorten

Dat project maakt onderdeel uit van de totale ‘Omleiding Rucphen’.

"De strook is al in eigendom van de gemeente. Die is altijd al bedoeld geweest voor de verlenging van de Vosdonkseweg. De afgelopen jaren is er niets aan de strook gedaan, waardoor de natuur er zijn gang kon gaan. Er leven eekhoorns en vleermuizen. Dat zijn beschermde diersoorten. In het kader van de Flora- en Faunawet zijn we verplicht om er voor te zorgen dat zij evenveel leefgebied behouden", legt De Bruijn uit.

Verder voldoet de gemeente met deze maatregelen aan de ‘landschappelijke inpassingen’ die door de provincie Noord-Brabant verplicht worden gesteld. Op deze manier wordt de ‘verstening’ van het buitengebied tegengegaan.

Tuinbouwbedrijf

De grond tegenover het gemeentehuis was eerst in eigendom van een tuinbouwer die door de gemeente is uitgekocht om plaats te maken voor de verlenging van de Vosdonkseweg.

"Dit bedrijf verhuist naar de Zundertseweg in Schijf en zat eerst aan de Vosdonkseweg. De grond op de hoek van de Kaaistraat en de Kozijnenhoek hoorde daar ook bij. Dat kwam goed uit, want deze plek leent zich voor de aanleg van groen", vertelt De Bruijn.

Begraafplaats

Ook op de gemeentelijke begraafplaats aan de Kaaistraat was er voldoende ruimte.

"Het grasveld dat we daarvoor hebben gebruikt was eigenlijk bedoeld voor uitbreiding van de begraafplaats, maar dat is niet meer nodig. Gemiddeld vindt er één begrafenis per jaar plaats", legt De Bruijn uit.

Met dat tempo is er de komende jaren voldoende ruimte aan de Kaaistraat om begraven te worden. Veel mensen kiezen er tegenwoordig voor om zich te laten cremeren. Daarnaast is er in Sint Willebrord ook nog een kerkhof bij de kerk.

Doortrekking

Niet alleen de Vosdonkseweg wordt doorgetrokken. Ook de Helakkerstraat wordt een stuk langer.
Deze projecten maken onderdeel uit van de Omleiding Rucphen. De komst van een nieuwe rondweg moet de dorpskommen van Rucphen, Sprundel en Sint Willebrord ontlasten.

Daar komt veel vracht- en lanbouwverkeer doorheen. De Vosdonkseweg gaat naar verwachting in de tweede helft van 2017 op de schop. Daarvoor dient wel de tennishal van Rico te worden gesloopt. Die verhuist naar de Binnentuin: het sport- en recreatiegebied tussen de drie grote dorpen.