In de Dorpsstraat in Oud Gastel mag een mantelzorgwoning gebouwd worden. Deze mag echter wel maar tien jaar blijven staan om te voorkomen dat er een permanente woning aan het perceel wordt toegevoegd. 

Het plan past oorspronkelijk niet binnen het bestemmingsplan, maar het college van B&W vindt het idee passen bij het streven om ouderen en hulpbehoevenden zo lang mogelijk in een thuissituatie te laten blijven.

Daarom wil men tijdelijk afwijken van het bestemmingsplan, in ieder geval zolang de mantelzorgwoning voor de aanvragers noodzakelijk is. Tien jaar is echter wel het maximum.