Inwoners van de gemeente Rucphen hebben woensdag in grote meerderheid tegen de associatieovereenkomst van de Europese Unie met Oekraïne gestemd. 76,9 procent van de kiezers stemde tegen. 25,5 procent was voor de overeenkomst. 

In totaal ging 25,5 procent van de Rucphense stemgerechtigden daadwerkelijk naar het stemlokaal. Nergens in Brabant was het aantal tegenstemmers zo groot als in Rucphen.

Het referendum zou alleen geldig zijn als de kiesdrempel van dertig procent werd gehaald. Dat gebeurde maar net. Landelijk lag de opkomst op 32,2 procent.

Van de Nederlanders gaf 61,1 procent aan tegen de associatieovereenkomst te zijn. Het ja-kamp kwam niet verder dan 38,1 procent. 0,8 procent bracht een blanco stem uit.

Buurgemeenten

In buurgemeente Roosendaal ging 28,8 procent van de stemgerechtigden naar het stemlokaal. 68 procent stemde tegen het verdrag met Oekraïne. 31,4 procent was voor. De gemeente Halderberge kende vergelijkbare cijfers. De opkomst lag hier op 29 procent. 66,7 procent zei nee tegen het verdrag en 32,7 procent was voor.