Het Rijk stelt geen extra geld beschikbaar voor de realisatie van de woonvoorziening voor 24 chronisch drugsverslaafden op de locatie Burgemeester Freijterslaan en de Wouwseweg in Roosendaal. 

Het lobbytraject van de gemeente Bergen op Zoom om het drugshostel alsnog mogelijk te maken is op niets uitgelopen.

De Roosendaalse wethouder Hugo Polderman sprak eerder de verwachting uit dat de verwezenlijking van het woonzorgproject niet meer mogelijk was. In 2014 concludeerde hij al dat de voorziening voor drugsverslaafde cliënten financieel geen haalbare kaart was.

Het Rijk wilde geen geld meer geven, nadat zorgkantoor CZ door gewijzigde regels eerder van financiering afzag. Daardoor zouden de zes samenwerkende gemeenten Roosendaal, Bergen op Zoom, Woensdrecht, Steenbergen, Halderberge en Rucphen zelf de benodigde 1,3 miljoen euro per jaar op tafel moeten leggen. Dat bleek niet reëel.

Gemor

De gemeente Bergen op Zoom wilde onder leiding van wethouder Yvonne Kammeijer de financiering voor de woonzorgvoorziening alsnog realiseren.

Als centrumgemeente is Bergen op Zoom verantwoordelijk voor de financiering van de projecten ‘Beschermd Wonen, ‘Maatschappelijke opvang’ en ‘Begeleiding’ voor in totaal zes gemeenten. Daarvoor werd een langdurige lobby bij het Rijk opgestart.

In de tussentijd bleef het stil over een uitkomst daarvan. Dit jaar ontstond gemor in de Roosendaalse gemeenteraad. De Roosendaalse Lijst stelde meerdere malen raadsvragen over de kwestie.

Raadsleden René van Broekhoven, Charl Goossens een Eric de Regt vonden dat er duidelijkheid moest komen voor de bewoners van de wijk Westrand, omdat zij al jarenlang in het ongewisse zaten over de komst van het drugshostel.

Andere oplossing

Het is niet duidelijk hoe het nu verder moet met het bieden van onderdak en zorg aan langdurig drugsverslaafden. De gemeente Bergen op Zoom geeft aan dat er met de andere gemeenten wordt overlegd over het innemen van een gezamenlijk standpunt.

Er wordt gekeken naar de precieze zorgbehoefte van verslaafde zwervers en hoe deze ondersteuning op een andere manier dan het woonzorgcentrum kan worden ingevuld.