Het college van burgemeester en wethouders stelt de gemeenteraad voor om twee panden aan de Oostelijke Havendijk in Roosendaal aan te kopen. Het gaat om de gebouw van WNL-Staal en PostNL. 

Door verwerving van deze panden, heeft de gemeente straks de totale regie over eventuele ontwikkelingen in dit gebied.

Op deze manier kan het toekomstige woongebied Stadsoevers verder worden ontwikkeld. De gemeente heeft geen plannen om suikerfabriek Van Gilse aan de Oostelijke Havendijk 11 te kopen.

Met dit bedrijf zijn afspraken gemaakt over de wijziging aan het pand. Daardoor past de fabriek wel in de toekomstige ruimtelijke visie van dit gebied.

Aantrekkelijkheid

Het gemeentebestuur wil in totaal ruim 2,6 miljoen euro uittrekken om de gebouwen van WNL-Staal en PostNL te kopen. Volgens de taxateur wordt de toekomstige wijk Stadsoevers aantrekkelijker als de Oostelijke Havendijk gelijktijdig met de westelijke kant van de Vliet wordt opgewaardeerd.

“Met deze aankoop heeft de gemeente aan de oostelijke zijde van de Vliet alle panden in haar bezit met uitzondering van Van Gilse om de gewenste uitstraling van Stadsoevers te realiseren”, geeft het college aan in het raadsvoorstel.

De gemeente kan dan binnen vijf jaar een plan aan de gemeenteraad voorleggen over de toekomst van de locatie Oostelijke Havendijk.

Huurder

Op dit moment staan de panden van WNL-Staal en PostNL te koop. Voor WNL-Staal heeft zich een geïnteresseerde huurder gemeld. Als de gemeente niet overgaat tot koop kan langdurige verhuur van het voormalige staalbedrijf de ontwikkeling van het gebied belemmeren.

Eerder kwam het gebouw van WNL-Staal in het nieuws toen een krakersgroep zich in het pand had gevestigd. Dat gebeurde in 2015.

Woningen

In het Spoorhavengebied is ruimte voor de komst van 450 woningen. Dat worden mogelijk voor een groot deel woningen die minder kosten van 150.000 euro en die aantrekkelijk zijn voor jongeren.

Op deze manier wil wethouder Toine Theunis de stad aantrekkelijk maken voor jonge starters. In november begint waarschijnlijk al de bouw van 30 tot 45 koopwoningen op de Wipweide bij de Pater Damiaanstraat.