Een elftal kampioenen kwam vrijdagavond over de streep in het Rucphense gemeentehuis. 

Sportieve inwoners die in 2015 de hoogste titels op hun naam konden schrijven zijn, door wethouder René Lazeroms in the picture gezet.

Wereldtitelhouder

Nederlandse en Europese kampioenen, zelfs een wereldtitelhouder, kregen een oorkonde, bloemetje en fotobon.

Met deze avond wil de gemeente Rucphen de sportieve prestaties van haar inwoners niet ongemerkt voorbij laten gaan.

Afgeslankt

Deze bijeenkomst, met zo’n vijftig aanwezigen, is een afgeslankte versie van haar voorganger, het Sportgala Rucphen.

Stichting Sportgala Rucphen is dit jaar definitief ontbonden, vandaar deze avond waarop de kampioenen alsnog zijn gehuldigd.

Trots

“We betreuren de ontbinding”, aldus de wethouder.

“Onze kampioenen hebben bijzondere prestaties verricht, en daar zijn we trots op. Deze vorm is soberder dan het sportgala." Zo zijn er geen categorieën, noch nominaties.

"Met onze sportieve buren Dynamico wordt bekeken of we in de toekomst een nieuw sportgala in het leven kunnen roepen.”