De gemeenten Bergen op Zoom, Roosendaal, Rucphen, Steenbergen en Woensdrecht moeten aan de bak om op zeer korte termijn onderdak te vinden voor 832 asielzoekers. 

Commissaris van de koning, Wim van de Donk, heeft alle 66 Brabantse gemeenten een taakstelling opgelegd naar rato van het aantal inwoners om een bijdrage te leveren aan de 7200 plaatsen die de provincie verwacht nodig te hebben.

Uitgaande van het scenario dat Nederland dit jaar 93.000 vluchtelingen het land ziet binnenkomen, zijn er naar verwachting in heel Noord-Brabant 14.000 opvangplaatsen nodig. Dat betekent dat er de komende maanden een tekort ontstaat van 7200 plaatsen.

De wens is om voor zeventig procent langdurige opvang voor een periode van tenminste twee tot vijf jaar te realiseren, maar liefst langer. De overige dertig procent mag voor een kortere periode van één tot twee jaar zijn.

Taakstelling

Gezien de forse opdracht die er in Brabant ligt, heeft commissaris van de koning, Wim van de Donk, daarom een dringende oproep gedaan aan alle 66 gemeenten om een invulling te geven aan die opdracht.

Alle gemeenten hebben daarom naar rato van het aantal inwoners een taakstelling gekregen. Voor de regio Brabantse Wal (inclusief Roosendaal en Rucphen) geldt een opdracht van 832 opvangplaatsen.

Daarbij moeten Roosendaal en Bergen op Zoom als de twee grootste gemeenten respectievelijk 304 en 262 plaatsen realiseren. De overige drie gemeenten hebben een taakstelling gekregen voor 86 tot 93 opvangplaatsen.

Ondergrens

De taakstelling per gemeente betekent echter niet dat er ook daadwerkelijk vijf asielzoekerscentra in de regio erbij komen. Het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers, dat de asielopvang in ons land coördineert, hanteert echter een ondergrens van driehonderd plaatsen voor een volwaardig asielzoekerscentrum.

Een dependance moet uit minimaal tweehonderd plaatsen bestaan. Gemeenten moeten dus in hun regio gezamenlijk aan de bak om een oplossing te vinden voor de taakstelling.

In deze regio ligt de coördinatie in handen van Jacques Niederer, burgemeester van de gemeente Roosendaal. Hij liet donderdag in een eerste reactie weten op korte termijn met zijn collega’s van de overige vier gemeenten rond de tafel te willen zitten.

De gemeenten moeten voor 15 mei met een concreet plan komen over hoe de 832 vluchtelingen in de regio worden opgevangen.