Woningcorporatie Thuisvester is in gesprek met een gegadigde die belangstelling heeft voor de ontwikkeling van een woonzorgcomplex aan de Kaaistraat in Sint Willebrord. 

Dat laat het college van burgemeester en wethouders weten in antwoord op raadsvragen van CDA’er Christ de Jong.

De grond op de hoek van de Kaaistraat ligt al een paar jaar braak. In eerste instantie zou zorginstelling Amarant op deze plek 48 zorgappartementen ontwikkelen voor jongvolwassenen met een beperking en gedragsproblemen.

Amarant blies dit project in 2014 af na forse bezuinigingen op de zorg die voorheen uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) werden vergoed. Sindsdien bleef het stil rond de ontwikkelingen aan de Kaaistraat.
 

Oplossing

CDA-raadslid Christ de Jong vroeg het gemeentebestuur of zij met woningcorporatie Thuivester –de eigenaar van de grond- in gesprek wilde gaan om aan deze situatie een einde te maken. Het college meldt dat zij voortdurend in gesprek is met Thuisvester over een oplossing.

Er zou nog onderhandeld worden met een zorginstantie die belangstelling heeft om alsnog een woonzorgcomplex te realiseren aan de Kaaistraat. Het gemeentebestuur merkt op dat het grootste gedeelte van de grond de bestemming ‘Maatschappelijk’ heeft.

Daardoor is het niet mogelijk om bijvoorbeeld woningen te realiseren op deze plek. Als toch voor herziening wordt gekozen, is het alleen mogelijk om de grond een natuur- of een agrarische bestemming te geven. Dat komt omdat deze plek in het buitengebied ligt.


Kale plek

Het college geeft aan de aanblik van de kale plek in de Kaaistraat te betreuren: “Wij ondersteunen Thuisvester dan ook bij het realiseren van een nieuwe voorziening. Het is alleen op dit moment niet mogelijk om aan te geven wanneer dit tot concrete resultaten leidt.”

Door de bezuinigingen vanuit het Rijk op de zorg sneuvelde niet alleen dit project. Ook de komst van een verpleegtehuis aan de Onze Lieve Vrouwestraat in Zegge ging niet door.

In totaal werd er een bedrag van 300.000 euro gestoken in de ontwikkeling van de hoek op de Kaaistraat. Indien er alsnog een woonzorgcomplex komt, kan er gebruik worden gemaakt van de eerdere maatregelen die al zijn getroffen.