Veel belangstelling voor opening Buurthuis Kalsdonk

De wijk Kalsdonk beleefde donderdagmiddag een feestelijk moment met de opening van het nieuwe buurthuis. Wethouder Saskia Schenk en de leerlingen van basisschool De Vlindertuin kregen de eer om het wijkhuis te openen. 

Dat gebeurde toen Schenk een ballon vol confetti doorprikte met een naald. De kinderen verzamelden onder de ballon onmiddellijk de felgekleurde stukjes papier.

De opening van het buurthuis kon op veel belangstelling rekenen. Jong en oud had zich verzameld om het feestelijke moment bij te wonen. Daarmee zat het wijkcentrum ook direct vol.

Al deze aandacht deed voorzitter Koos Caniëls van Stichting Buurthuis Kalsdonk zichtbaar goed. De afgelopen jaren vocht hij samen met de stichting voor de realisatie van een nieuw buurthuis voor Kalsdonk.

Op de schop

De voorbije jaren ging de wijk al uitgebreid op de schop. Zo verrees er Brede School Zwanehof met daarin basisschool De Vlindertuin en werd de Heilig Hartkerk omgevormd tot een Gezondheidscentrum. Alleen de realisatie van een nieuw buurthuis bleef uit.

Het oude wijkcentrum dateerde uit de jaren vijftig en was tot op de draad toe versleten. Ook was het Kalsdonkse ontmoetingspunt veel te groot geworden.

Het nieuwe buurthuis is qua oppervlakte een stuk kleiner, maar beschikt over een uiterst flexibele indeling. "Dit is nu een grote zaal, maar met deze verschuifbare wand ervoor hebben we die zo kleiner gemaakt", geeft Caniëls aan.

Parels

Voor de belangstellenden vertelde Caniëls dat de wijk eigenlijk te lang heeft moeten wachten op een nieuw buurthuis.

Hij wilde echter niet te lang stilstaan bij het verleden en blikte vooral vooruit: “Het buurtcentrum zit er prachtig uit en sluit aan bij twee andere parels in het centrum gebied, bij de Brede School en het Gezondheidsplein.” Tal van clubs hebben hun onderkomen in het wijkcentrum.

Zo wordt er volop gekaart, gebiljart en gebingood. Vrouwen krijgen naailes in het buurthuis en gehandicapten volgen dansles. Ook kunnen bewoners langskomen om bijvoorbeeld een kopje koffie te drinken om elkaar te ontmoeten.

Nieuwe functies

Caniëls ziet een nieuwe rol voor het buurthuis weggelegd: "Een buurtcentrum heeft anno 2016 ook een functie in het kader van onze huidige participatiemaatschappij."

'Ik denk daarbij aan de gemeentelijke taakstelling in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), maar ook aan een rol in het veel bredere sociale domein. Het nieuwe buurtcentrum moet daarom meer dan ooit de huiskamer van de wijk zijn.” 

Hij huldigde ook de vrijwilligers die er voor zorgen dat het buurthuis Kalsdonk kan draaien. Net als het oude wijkcentrum is het nieuwe gebouw eigendom van Stichting Kalsdonk. Achter het buurthuis zit een gloednieuwe Aldi-supermarkt.

Volhardendheid

Wethouder Saskia Schenk huldigde de volhardendheid van Koos Caniëls en secretaris Lianne Rieff-Maas. Zij noemde het tweetal ‘de drijvende krachten’ achter het project.

"Het nieuwe buurtcentrum is het sluitstuk van de realisatie van het centrum van Kalsdonk. Op deze plek kunnen mensen elkaar ontmoeten. Op deze manier wordt ook voorkomen dat kwetsbare burgers in een isolement raken en vereenzamen. Hier kunnen bijvoorbeeld ook lichte zorgactiviteiten worden gehouden", besluit Schenk.

Tip de redactie