Merendeel Halderbergenaren tegen opvang vluchtelingen

63 procent van de inwoners van Halderberge wil niet dat de gemeente vluchtelingen binnen de gemeentegrenzen opvangt. 

48 procent is ook tegenstander van de opvang van specifiek oorlogsvluchtelingen. 30 procent van de inwoners heeft de moeite genomen om de enquete, bedoeld om te kijken hoe Halderberge om moet gaan met de opvang van vluchtelingen, in te vullen.

Scenario's 

Het college reageert neutraal. “We staan hier blanco.

We gaan nu een aantal scenario’s opstellen, mochten we daar niet aan uit komen, dan volgt er wellicht nog een tweede enquete”, aldus burgemeester Giel Janssen. “

In principe willen we 21 april duidelijk hebben wat we gaan doen en op welke manier.”

Oorlogsvluchtelingen

Alle inwoners van de gemeente Halderberge hebben de enquete opgestuurd gekregen. Maar liefst 30 procent heeft de vragen ingevuld, een percentage dat neerkomt op 7245 inwoners.

63 procent daarvan vindt dat de gemeente Halderberge geen opvang moet bieden aan vluchtelingen. Op de vraag of oorlogsvluchtelingen wel opgevangen moeten worden, antwoordt 48 procent negatief.

Opvallend is dat in de vijf kernen niet heel anders over het vraagstuk wordt gedacht. In Bosschenhoofd is 68% tegen vluchtelingenopvang in Halderberge, in Hoeven 61%, in Oud Gastel 67%, in Oudenbosch 61% en in Stampersgat 67%.

Oorlogsvluchtelingen zouden wel een helpende hand moeten krijgen aldus 48% van de inwoners van Bosschenhoofd. In Hoeven denk 56% daar zo over, in Oud Gastel 50%, in Oudenbosch 53% en in Stampersgat 49%.

Integreren

Veel Halderbergenaren maken zich zorgen over het feit dat de gemeente vluchtelingen moet huisvesten. Het gaat om 68% die deze zorgen heeft geuit.

70% is bang dat het veel geld kost, 89% maakt zich zorgen over de manier van leven van vluchtelingen, 64% vreest dat ze zorgen voor onveiligheid.

Op de vraag waar de gemeente rekening mee moet houden qua huisvesting van vluchtelingen stelt 76% dat dat zij hulp moeten krijgen om snel te integreren, 78% pleit voor snel Nederlands leren en 77% hamert op goede begeleiding.

Geschikte locaties

De respondenten die vóór opvang zijn, hebben aangegeven hoeveel vluchtelingen er opgevangen kunnen worden. 68% pleit voor 1 tot 10, 50% voor tussen de 51 en 100 en 9% tussen de 401 en 600. 69% vindt dat de opvang maximaal een half jaar mag duren, 38% van de voorstanders zegt een tot twee jaar, 25% 2 tot vijf jaar.

Over de wijze van opvang lijkt behoorlijke eensgezindheid te zijn. Iets meer dan de helft wil dat vluchtelingen gelijkmatig over de kernen worden verdeeld. 36% wil dat er per kern wordt gekeken wat geschikte locaties zijn.

Noodopvang

Op de vraag of Halderberge noodopvang zou moeten faciliteren, zegt 62% nee en 38% ja.

De mensen die vóór stemden, konden kiezen voor de soort opvang. 64% gaat voor tijdelijke opvang van vluchtelingen met verblijfsvergunning, 38% voor tijdelijke opvang voor vluchtelingen zonder verblijfsvergunning, 31% pleit voor permanente opvang en 31% voor noodopvang.

NUwerk

Tip de redactie