De Roosendaalse wethouder Cees Lok van de Binnenstad is niet blij met het besluit van de ondernemers in Bergen op Zoom om de koopzondag in hun stad voortaan tegelijk te laten vallen met de Roosendaalse koopzondag. 

Voortaan wordt de koopzondag in beide steden gehouden op de laatste zondag van de maand. Volgens Lok zijn er juist in het verleden in regionaal verband afspraken gemaakt over de spreiding van de koopzondagen.

"Ook met onze buurgemeente Bergen op Zoom zijn deze afspraken gemaakt. Het is teleurstellend om te constateren dat de ondernemersvereniging in Bergen op Zoom zonder enig overleg met Roosendaal of onze ondernemersvereniging, Collectief Roosendaal, de koopzondag wil verschuiven naar de laatste zondag van de maand", meent Lok.

Afspraken

Hij vindt de gelijktrekking van de koopzondagen niet in het belang van de Roosendaalse én de Bergse ondernemer. “Het winkelend publiek kan maar op één plek tegelijk zijn”, stipt Lok aan.

Hij laat weten inmiddels contact te hebben opgenomen met zijn collega-wethouder in Bergen op Zoom. Ook zegt hij er van uit te gaan dat Bergen op Zoom zich aan de eerder gemaakte afspraken houdt.

Overvallen

De Roosendaalse ondernemers in de binnenstad voelen zich ook overvallen door het besluit van hun Bergse collega’s.

"We hebben deze beslissing uit de media moeten vernemen. Roosendaal en Bergen op Zoom zijn netwerksteden, maar daar is weinig van te merken. Er is helemaal geen overleg met ons gevoerd. We vinden het ook niet slim om de koopzondagen in hetzelfde weekend te houden", meldt Olav Posthumus, binnenstadsmanager van ondernemersvereniging Collectief Roosendaal.

Posthumus betwijfelt of een verschuiving van de koopzondag soelaas biedt voor tanende Bergse koopzondag: “Het publiek kan maar op één plek tegelijk zijn, dus het kan ook weleens anders uitpakken.”

De Bergse ondernemersvereniging STERCK is na de kritiek vanuit Roosendaal niet van plan om de koopzondag terug te zetten naar de eerste zondag van de maand.

"Het is de wens vanuit de ondernemers om de koopzondag op te schuiven. Uit onderzoek is gebleken dat de koopzondag op de laatste zondag van de maand het meest gunstig is. Mensen hebben vlak daarvoor hun salaris gekregen en het geven het daarna uit. Dat kunnen ze maar één keer doen", legt voorzitter Jean-Pierre Stander van STERCK uit.

De beslissing is ook genomen, omdat de Bergse binnenstad last had van concurrentie vanuit Antwerpen. Deze stad houdt de koopzondag inmiddels op de eerste zondag van de maand.

Overzichtelijk

Stander wijst er op dat het tegelijkertijd houden van de koopzondag in West-Brabant overzichtelijk is voor de consument: "Die weet nu dat de binnensteden dan allemaal open zijn. In Etten-Leur wordt de koopzondag ook op de laatste zondag van de maand gehouden." 

Hij erkent dat er met Roosendaal niet is overlegd over de verschuiving van de koopzondag. Wel geeft hij aan wel open te staan om in gesprek te gaan over wat er mogelijk is om het beste uit de twee buursteden te halen. Terugdraaiing van het besluit over de koopzondagen zit er echter niet in.