Het Cruijff Court in de wijk Westrand krijgt naar verwachting aan het einde van het jaar een nieuwe kunstgrasmat. Het huidige veld is na tien jaar behoorlijk versleten. 

De gemeente Roosendaal stelt voor de opknapbeurt van het court een bedrag beschikbaar van 22.000 euro. De Cruijff Foundation draagt 25.000 euro bij.

Volgens de gemeente is het court na tien jaar nog steeds populair. Kinderen en jongeren maken er veel gebruik van. Ook houdt Sportservice West-Brabant op gezette tijden activiteiten in het court.

Dat gebeurt bijvoorbeeld tijdens de Koningsspelen op vrijdag 22 april. De kinderen van basisschool De Appel sporten die dag op het veld.

Hekwerk

De wijkbewoners gaven eerder aan dat zij het Cruijff Court graag willen behouden. Niet alleen de kunstgrasmat is aan vervanging toe. Ook het hek rondom het court krijgt een opknapbeurt. De omheining wordt op verschillende plekken gerepareerd.

De Cruijff Foundation stelt wel als voorwaarde aan het leveren van een bijdrage van de vervanging van het kunstgras. Zo dient de gemeente een sociaal convenant met de organisatie aan te gaan. Hierin staan afspraken over het stimuleren van sporten, bewegen en het meedoen met de samenleving.

“De ondertekenaars onderschrijven de gezamenlijke ambitie dat het court een sport- en speelplein wordt voor iedereen. In samenwerking met Sportservice Noord-Brabant is de gemeente momenteel samenwerkingspartners aan het benaderen hiervoor, zoals onderwijsorganisaties en bewonersplatform”, stelt gemeentewoordvoerster Lotte Deenik.

Scholen

De vervanging van het kunstgras hangt samen met de nieuwbouw voor twee basisscholen voor speciaal onderwijs. De Fakkel en De Sponder worden gezamenlijk ondergebracht in een nieuw gebouw aan de Van Goghlaan 8.

Deze scholen kunnen samen met andere onderwijsinstellingen uit de Westrand ook activiteiten houden op het Cruijff Court. Het veld leent zich ook voor sportactiviteiten tijdens schoolpauzes en gymlessen.