Er is na jaren van overleg een nieuwe bestemming gevonden voor het voormalige café Parkzicht aan de Pastoor Bastiaansensingel in Sint Willebrord. 

De huisartsen, de apotheek en de fysiotherapeuten die nu zijn gevestigd in het Processiepark overwegen om te verhuizen naar een toekomstig Gezondheidscentrum op de locatie van Parkzicht. De gemeente Rucphen wil daarvoor nu concrete stappen zetten.

De West Brabantse Investerings Maatschappij (WBIM) –de eigenaar van Parkzicht- staat positief tegenover de plannen. Wel is het voor WIBM noodzakelijk om extra grond te kopen om het plan te ontwikkelen. Naast het Gezondheidscentrum wil de WIBM ook tien grondgebonden woningen bouwen.

Dat worden huurhuizen in het duurdere segment. De conceptplannen voor het Gezondheidscentrum zijn inmiddels bekend. Het gebouw komt uit twee bouwlagen te bestaan. Op het zuidelijke deel van de locatie komen de tien woningen.

Positief effect

Deze ontwikkeling betekent dat de gebouwen van de huisartsen, fysiotherapeuten en de apotheek in het Processiepark vrijkomen. De gemeente Rucphen heeft aangegeven deze panden te willen kopen. Het apotheekgebouw kan dan worden gesloopt.

Deze maatregel zou een positief effect hebben op het karakter van het monumentale Processiepark. De bebouwing midden in het park wordt vaak als storend gezien. Het praktijkgebouw van de huisartsen blijft wel behouden.

Het gemeentebestuur geeft aan dit pand daarna weer te willen verkopen. Dat zou mogelijk kunnen na een bestemmingswijziging.

Bouwrijp maken

De gemeente dient kosten te maken voor het bouwrijp maken van de locatie Parkzicht. Zo dienen er bomen te worden gekapt en moet er een waterberging worden verlegd. De totale kosten daarvan worden geschat op 100.000 euro.

Het college van burgemeester en wethouders stelt aan de gemeenteraad voor om hier geld voor beschikbaar te stellen. Daarnaast is er ook een bedrag nodig voor de aankoop van de apotheek en de huisartsenpraktijk.

Overeenstemming

De plannen voor de verhuizing van de huisartsen, de fysiotherapeuten en de apotheek zijn nog niet definitief. Zij dienen nog overeenstemming te bereiken over de huur of koop van ruimtes in de nieuwbouw. Als dat is gebeurd, treedt de gemeente in overleg met de eigenaren van de gebouwen in het Processiepark om de koop concreet te maken.