“Een bezige bij neemt afscheid”, met deze woorden in the pocket neemt de Katholieke Bond voor Ouderen (KBO),  afdeling Sint Willebrord, afscheid  van haar voorzitter Jan Mangnus. 

De 86-jarige Mangnus gaat het wat rustiger aan doen. Zeventien jaar vervulde deze bezige bij diverse bestuurlijke functies bij de KBO, waarvan de laatste vijf jaar als voorzitter.

Een opvolger heeft zich nog niet aangediend. Wel wordt tijdens de algemene ledenvergadering op deze woensdagmiddag in een bomvolle zaal De Kwast het nieuwe bestuur geïnstalleerd.

Nieuwe secretaris

Nieuw daarbij is Jan de Jong. Hij wordt ingewerkt voor de functie van secretaris. Jan Braspenning blijft, in tegenstelling tot eerdere berichtgevingen,  penningmeester en waarnemend secretaris. De penningmeester overhandigt  Mangnus een envelop met inhoud en een ingelijste oorkonde van verdiensten.