De nieuwe centrumring van Roosendaal is bekend. De rijrichting voor de eenrichtingsstraten wordt met de klok mee. Dat heeft wethouder Cees Lok van de Binnenstad maandag bekend gemaakt. 

Dat heeft wethouder Cees Lok van de Binnenstad maandag bekend gemaakt. Op deze manier kunnen bezoekers aan de binnenstad op deze manier makkelijk naar de parkeergarages.

Het uiteindelijke resultaat van deze maatregel kwam tot stand dankzij twee eerder gehouden participatiebijeenkomsten.

Opvallend bij deze presentatie was de resolute ommekeer van de rijrichting. Was dat met name bij de tweede bijeenkomst het heikele punt waar kritisch op werd gereageerd, door het besluit om te draaien vallen een groot aantal negatieve argumenten op de eerdere plannen weg.

Met de klok mee

De nieuwe centrumring is één van de concrete projecten uit het rapport ‘Roosendaal: Gezonde Stad’ dat in 2014 door de gemeenteraad werd vastgesteld.

Daarbij gaat het om een compacte, herkenbare en veilige centrumring, waar fietsers en voetgangers de ruimte krijgen en waar een groenstrook voor eenduidigheid zorgt. “De nieuwe centrumring bestaat straks uit twee delen”, meldt wethouder Cees Lok.

“De Vughtstraat, Kloosterstraat, Burgemeester Prinsensingel, Nispensestraat en Laan van Luxemburg worden ingericht als eenrichtingsweg. De Laan van Limburg, de Laan van Brabant, de H.G. Dirckxstraat en de Stationsstraat behouden de bestaande inrichting en blijven dus beschikbaar voor tweerichtingsverkeer.

“De rijrichting van de eenrichtingsstraten wordt, in tegenstelling tot het eerder aangeboden plan, met de klok mee gerealiseerd. Daardoor worden een aantal bezwaren van bezoekers tijdens de participatiebijeenkomsten, simpelweg opgelost.”

De eerder geplande verkeerslichtinstallatie bij de kruising Vughtstraat en Stationsstraat wordt overbodig en met name de mogelijkheid om het ‘rondje Molenstraat’ te kunnen rijden blijft nu gehandhaafd. Deze rijrichting zorgt er tevens voor dat  automobilisten, fietsers en voetgangers elkaar  niet onnodig vaak hoeven te kruisen.

Oplossingsgericht

De keuze voor ‘met de klok mee’ rijrichting zorgt ook dat een groot aantal rijrichtingen van aangrenzende straten ongewijzigd kunnen blijven. De Ludwigstraat, maar ook een aantal andere straten behouden hun rijrichting.

Wethouder Lok: “Op deze wijze  zijn we voor een groot deel tegemoet gekomen aan de wensen van de bewoners die bij de voorbereiding naar een nieuwe centrumring zijn betrokken”. Dat betekent concreet dat de plannen nu verder verfijnd kunnen worden en dat er een voorstel naar het college gaat.

Vervolgens komt er een raadsvoorstel, dat mogelijk in april kan worden behandeld. “Mocht dat lukken, dan zouden de werkzaamheden in het voorjaar van 2017 kunnen starten en is de centrumring in het najaar van 2018 gereed”, besluit wethouder Lok.