De gemeente Halderberge roept de vestiging van een kaakchirurg op Airparc Seppe een halt toe.

Maatschap Kaakchirurgen West Brabant mag alleen luchtvaartpersoneel behandelen. Zodra er na 1 mei een burgerpatiënt plaatsneemt in de behandelstoel, volgt er een rekening van 2500 euro per patiënt met een maximum van 50.000 euro. Volgens het college van B&W is een kaakchirurg op het luchthavenpark in strijd met de eerder gemaakte afspraken om er alleen luchtvaartgebonden bedrijven te laten vestigen.

Bravis

Eind vorig jaar laaide de discussie op. De ontwikkelaar van Airparc Seppe maakte bekend dat er zich een kaakchirurg zou vestigen op het bedrijventerrein. “Hier komen de kaakchirurgen en assistentes te werken die voorheen werkzaam waren in het Bravis ziekenhuis’, stond op de website van Zeelandcare te lezen.

“Op medisch gebied wordt er steeds meer gevraagd van piloten. Zo zijn de werk- en rusttijden opgerekt en wordt de verplichte frequentie van trainingen en keuringen geïntensiveerd. Een goede kennis van de luchtvaartwereld is van cruciaal belang om deze specialistische zorg op topniveau te kunnen bieden.”

Meteen kwamen daar diverse reacties op. Onder andere raadslid Jan Zagers vroeg zich hardop af of een kaakchirurg ‘luchtvaartgebonden’ is.

Boete

Het college was daar al snel duidelijk over: “Het ter plaatse vigerende bestemmingsplan laat ‘luchtvaartgebonden bedrijvigheid’ toe. Een zelfstandige kaakchirurg is geen ‘luchtvaartgebonden bedrijvigheid’ en past daardoor niet binnen het vigerende bestemmingsplan. Dit is ook zo medegedeeld aan de ontwikkelaar.”

Na een gesprek met de ontwikkelaar laat de gemeente Halderberge nu weten dat er een einde moet komen aan de behandeling van burgerpatiënten op Seppe Airparc. Om die reden legt de gemeente en dwangsom op wat betekent dat er na 1 mei geen burgerpatiënten meer behandeld mogen worden. Gebeurt dat wel, dan volgt er een boete van 2500 euro per patiënt. Het bedrag kan oplopen tot 50.000 euro.

Medische keuringen en behandelingen van luchtvaartpersoneel past wel binnen het bestemmingsplan. “Airparc Seppe is zelf niet direct betrokken bij de vestiging van de kaakchirurg. Zij kunnen ook niet als overtreder worden aangemerkt, waardoor aan hen geen dwangsom beschikking wordt opgelegd”, zo meldt de gemeente.