Stichting Vrienden van Carnaval Wouw zit met een groot probleem. Het voltallige bestuur heeft afgelopen carnaval afscheid genomen, waardoor het voortbestaan van het Paplaandse (Wouwse) carnaval in gevaar is gekomen. 

Het is noodzakelijk voor de stichting om met een nieuw bestuur te kunnen starten. Carnavalsminnend Wouw houdt daarom op dinsdag 29 maart om 19.30 uur een bijeenkomst in buurthuis de Geerhoek.

Brainstormsessie

De bedoeling is dan om een brainstormsessie te houden over het Wouwse carnaval en mensen te enthousiasmeren om hier een bepaalde rol in te gaan spelen. Als een nieuw protocol opstaat, kan ook Wouw blijven genieten van het carnaval.

Stuk cultuur

Maurice Broeren (uitbater van café Donkenhof) en Eric de Regt (raadslid van de Roosendaalse Lijst) hebben samen de handschoen opgepakt om het volksevenement nieuw leven in te blazen.

“Het zou uitermate zonde dat als het Paplaandse carnaval na ruim 56 jaar ter ziele gaat”, treurt De Regt alvast, “dit stuk cultuur mag nooit verloren gaan.” Tijdens de bijeenkomst kan iedereen vrijblijvend binnenlopen.