Cliënten Moerwater verhuizen snel naar nieuwe locatie

De verhuizing van de cliënten van de woonvoorziening Moerwater van Stichting Dag- en Woonvoorziening (SDW) in Sprundel komt dichterbij. 

Acht bewoners nemen eind mei hun intrek in de nieuwe woonvoorziening ’t Zand in Roosendaal en twee gaan naar de eveneens nieuwe locatie Rovohof in Oud Gastel.

Daarnaast verhuizen twee cliënten naar d’n Akker in Rucphen. In Moerwater wonen twaalf personen met een verstandelijke beperking. SDW maakte in november 2015 het voornemen bekend om de woonvoorziening in Sprundel te sluiten.

Gedateerd

Aan deze beslissing lagen meerdere redenen ten grondslag. “In de jaren negentig werden cliënten gestimuleerd om op kleine locaties op dorps- en wijkniveau te wonen. Twintig jaar later zijn veel van deze plekken gedateerd. Dat geldt ook voor Moerwater.

Deze locatie voldoet niet meer aan de eisen die tegenwoordig worden gesteld. Zo moeten de bewoners het sanitair delen en zijn de kamers te klein. Ook is er hier geen lift, maar alleen een betonnen trap. Als cliënten slecht ter been worden, kunnen zij niet naar binnen”, legt Harry van Eekelen, divisiemanager van SDW uit.

Kostendekkend

Het is voor SDW geen optie om de locatie aan Moerwater te verbouwen. Daar leent deze woonvoorziening zich niet voor. “Het gebouw is niet geschikt om uit te breiden. Ook is het een geldkwestie. Een woonvoorziening bouwen voor twaalf cliënten is niet kostendekkend.

Daar stellen zorgkantoren ook geen geld meer voor beschikbaar”, legt Van Eekelen uit. SDW zet bij nieuwe locaties vooral in op minimaal 24 plekken.

Unitleider Jacqueline Dieleman benadrukt dat de kleinschaligheid ook op deze manier blijft behouden: “Onze cliënten wonen in kleine woongroepen. Dat blijft ook in ’t Zand en Rovohof het geval.”

Voorbereidingen

Binnen Moerwater worden alle cliënten inmiddels op de verhuizing voorbereid. Dat gebeurt in stappen. Zo is op de muur een reis getekend waarop alle bewoners met hun naam staan.

Moerwater sluit officieel in augustus, maar in de praktijk is dat eerder.

“’t Zand en Rovohof gaan rond eind mei open. Voor alle bewoners is het prettig als ze tegelijkertijd hun intrek kunnen nemen. Dan kunnen ze gezamenlijk kennismaken en vinden ze tijdig hun plek”, legt Dieleman uit.

Tip de redactie