Was- en strijkservice uitgebreid naar andere gemeenten

De gemeenten Moerdijk, Etten-Leur en Zundert introduceren binnenkort een was- en strijkservice voor cliënten die gebruik maken van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Dat doen zij in navolging van de gemeente Rucphen. 

Voor deze voorziening komen mensen in aanmerking die zelf niet in staat zijn om de was en de strijk te doen. Voordat deze dienst in 2012 in het leven werd geroepen, deden huishoudelijke hulpen de was bij de mensen thuis. In 2015 maakten 38 cliënten gebruik van het was- en strijkpunt.

Opvallend is dat het gros van de mensen die er gebruik van kan maken ervoor kiest de was te laten doen in het eigen netwerk.

Voorziening

Volgens de Rucphense wethouder Martien de Bruijn van de Wmo heeft de gemeente de taak om mensen met een beperking te helpen. Dat kan met een individuele of een collectieve voorziening. De was- en strijkservice is een voorbeeld van zo’n faciliteit.

Medewerkers van het Re-integratiehuis voeren de was- en strijkwerkzaamheden uit. Bij het Re-integratiehuis volgen mensen met een bijstandsuitkering een werktraject om arbeidsritme op te doen.

Tip de redactie