Wethouder Hans Verbraak opent maandag 14 maart het eerste Taalpunt van Roosendaal. Dat gebeurt in het Gezondheidsplein Kalsdonk aan het Heilig Hartplein. 

In Roosendaal vormt een lokale samenwerking tussen Kellebeek College, WijZijn Traverse Groep en Bibliotheek VANnU de drijvende motor achter het Taalpunt, dat een concept is van de Stichting Lezen & Schrijven.

Taalaanbod

Via het Taalpunt kan de doelgroep laaggeletterden beter worden bereikt en is het dus mogelijk om, afhankelijk van de vraag, in gezamenlijkheid een samenhangend taalaanbod voor hen te realiseren.

Ook kunnen er regelmatig taallessen plaatsvinden of komen er leeskringen samen. Opgeleide taalvrijwilligers nemen dit alles voor hun rekening.

Vrijwilligerswerk

Bij het Taalpunt kan men terecht met iedere vraag over taal, men kan er informatie krijgen over (taal)cursussen in de buurt of er informeren naar inspirerend vrijwilligerswerk op het gebied van taal. Afhankelijk van de vraag wordt gericht doorverwezen naar partners uit het Taalnetwerk VANnU.