Dubbel gevoel bij viering jubileum kerk De Goede Herder Roosendaal

Op zondag 13 maart vindt er in De Goede Herder een feestelijke viering plaats vanwege het 35-jarig bestaan van het huidige kerkgebouw. 

Bij die viering gaan pastoor Han Akkermans samen met pastor Claude Covemaeker en pastoraal werker Geerten Kok voor in de dienst.

Dubbel gevoel

De nadruk van de viering ligt natuurlijk op het vieren van het 35-jarig jubileum van het kerkgebouw, maar er zal ongetwijfeld ook ruimte zijn voor de verbondenheid binnen de parochiekern en de vreugde en het verdriet. 

De aanstaande sluiting zorgt overigens bij veel parochianen voor een dubbel gevoel.

Eén parochie

“Het kerkgebouw mag je wel de huiskamer van onze geloofsgemeenschap noemen”, begint Jeanne Nooteboom het gesprek.

“Natuurlijk hebben de vieringen, door de jaren heen, centraal gestaan. Maar voor veel parochianen was het ook een ontmoetingsplaats. De contacten met gelijkgestemden en dat kopje koffie maakten voor velen nou juist het verschil”.

Nooteboom duidt daarmee op de vergrijzing binnen de praktiserende geloofsgemeenschap. “Voor die parochianen en alle vrijwilligers heeft de klankbordgroep deze feestelijke dag georganiseerd”, vervolgt zij.

“Sinds bekend werd dat onze kerk als eerste gesloten zou worden, heb ik me sterk gemaakt om uit te dragen dat de Sint Norbertusparochie er voor alle gelovigen is. Ik heb daarbij nadrukkelijk aangegeven dat we ons moeten richten op de toekomst, ook al is dat niet voor iedereen even gemakkelijk”.

Realistisch

Bij die visie sluit René Kools zich van harte aan. “Natuurlijk moet de nadruk nu liggen op het feestelijk jubileum, maar ik begrijp heel goed dat er mensen met weemoed terugzien op datgene wat achter ons ligt." 

"En we moeten vooral realistisch zijn. Het kerkbezoek loopt sterk terug, de bemensing van het pastoraal team wordt steeds moeilijker en er zijn teveel kerkgebouwen. Het is financieel ook niet meer haalbaar om die allemaal open te houden.”

Vieren

Dat dubbele gevoel zal overigens geen leidraad zijn tijdens de viering.

“We waren vorig jaar al van plan om een dag te organiseren voor alle vrijwilligers van onze geloofsgemeenschap, maar door allerlei omstandigheden kwam dat er niet van. Vandaar dat we dat nu met het jubileum hebben gecombineerd”, onderbouwt Nooteboom dit initiatief klankbordgroep.

Na de viering is er gelegenheid om elkaar nog eens te ontmoeten en herinneringen op te halen.

Lees meer over:
Tip de redactie