Provincie geeft subsidie voor wielerparcours en BMX-track

De provincie Noord-Brabant stelt een subsidie van 350.000 euro beschikbaar voor de aanleg van een verhard wielerparcours en een BMX-track in de Binnentuin in Rucphen.

Deze twee voorzieningen maken onderdeel uit van de WielerWereld Rucphen: een project waartoe ook een centrum voor wielerbeleving, wielerretail en horeca behoren. Het geld wordt beschikbaar gesteld vanuit het provinciaal Sportplan.

“Sport is gezond, is goed voor de economie, en bovenal verbindt het mensen. De netwerken in de sportwereld zijn op alle maatschappelijke gebieden waardevol en leveren daarmee een belangrijke bijdrage aan het versterken van de sociale veerkracht in Brabant. Om al deze redenen investeren wij als provincie in sport”, meldt provinciegedeputeerde Henri Swinkels van Leefbaarheid en Cultuur.

Cofinanciering

Wethouder René Lazeroms, verantwoordelijk voor de portefeuilles Sport en de ontwikkeling Binnentuin is blij met het bedrag dat de provincie beschikbaar stelt: “We kunnen nu verder met onze plannen.” Hij meldt dat er sprake is van cofinanciering.

De provincie gaat er van uit dat de gemeente ongeveer een zelfde bedrag ter beschikking stelt om het wielerparcours en de BMX-track te realiseren. “Dit hebben wij ook in de meerjarenbegroting vermeld. De gemeenteraad moet hier uiteindelijk mee akkoord gaan”, benadrukt Lazeroms. De raad kan in september een raadsvoorstel verwachten.

Parcours

De BMX-track wordt ongeveer tien meter breed en driehonderd meter lang. Het verharde wielerparcours krijgt een lengte van anderhalve kilometer. Ook komt er verlichting. De baan kan worden gebruikt door wielerverenigingen om te trainen.

Het is bijvoorbeeld de grote wens van de regionale wielerclub Willebrord Wil Vooruit (WWV) om de pupillen veilig te kunnen laten wielrennen. Op dit moment fietsen de jonge talenten van WWV nog op de weg. Dat brengt kansen op gevaar met zich mee, omdat ze zich in het reguliere verkeer begeven.

Belangrijke rol

Lazeroms laat weten ook gesprekken te voeren met WWV over de exploitatie van de baan. Mogelijk kan de wielervereniging daar een belangrijke rol inspelen. “De baan is overigens niet alleen bedoeld voor wielertalenten, maar ook voor andere verenigingen en recreanten. Ook denken we aan breedtesport. Zo zouden ook skaters of hardlopers kunnen oefenen op het parcours”, benadrukt Lazeroms.

De BMX is een ander woord voor fietscrossen. Deze sport is afgeleid van motorcross. Bmx’ers rijden met kleine fietsjes over zanderige en heuvelige terreinen.

Het fietscrossen wint nog steeds aan populariteit. De wethouder wil zich niet nog uitlaten over wanneer de wielerbaan en de BMX-track kunnen worden gerealiseerd: “We streven er in ieder geval naar binnen enkele jaren met de aanleg te starten.”

Tip de redactie