Basisschool Moerstraten gaat in augustus dicht

Het bestuur van het Katholiek Primair Onderwijs (KPO) Roosendaal wil de Theresiabasisschool in Moerstraten sluiten. De onderwijsinstelling zou dan per 1 augustus dichtgaan. 

Volgens de KPO lopen de leerlingenaantallen op de kleinste basisschool in de gemeente Roosendaal steeds verder terug, waardoor het niet verantwoord is om de Theresiaschool nog langer open te houden.

De afgelopen tijd heeft de KPO overleg gevoerd met de Medezeggenschapsraad en de ouders. Uit het overleg is gebleken dat de onderwijskundige en sociaal-emotionele risico’s voor de kinderen door het kleiner worden leerlingaantal ‘onaanvaardbaar groot’ worden.

Het bestuur van de KPO kwam tot deze conclusie in samenspraak met het bestuur, de directie, de leerkrachten, de medezeggenschapsraad en de ouders.

Oplossing

Binnenkort treedt de KPO Roosendaal in overleg met de gemeente om te zoeken naar een oplossing voor de langere termijn. Het bestuur overweegt om een nieuwe basisschool in de omgeving van Wouw te realiseren waar een Integraal Kind Centrum (IKC) kan worden ondergebracht.

Hier wordt niet alleen onderwijs geboden, maar ook opvang en zorg voor kinderen van nul tot twaalf jaar oud. Het bestuur van de KPO benadrukt dat de op handen zijnde sluiting van basisschool St. Theresia en de komst van een nieuwe school in de omgeving van Wouw geen gevolgen heeft voor de bestaande basisscholen Berkenveld in Heerle en Heilig Hart in Wouwse Plantage.

Sluiting peuterspeelzaal

Eerder sloot peuterspeelzaal de Minimoer in Moerstraten al de deuren. Reden was dat er steeds minder peuters kwamen, waardoor het niet meer rendabel was de crèche open te houden. Opvallend is dat de basisschool in 2014 nog een nieuw dak kreeg.

De gemeente Roosendaal trok toen een bedrag van 174.000 euro uit voor de reparatie van de dakconstructie en de vervanging van dakpannen. Eerder probeerden ouders van leerlingen vaders en moeders in andere dorpen enthousiast te maken om hun kinderen ook naar de Theresiaschool te laten gaan. Zo werd een flyer gemaakt en wilden ouders graag over hun ervaringen vertellen.

Tip de redactie