De gemeente Roosendaal heeft de woningbezitters in de gemeente Roosendaal een foute belastingaanslag gestuurd. In de aanslagen stond een te hoog OZB-bedrag vermeld. 

In de berekening stond een tarief dat nog was gebaseerd op 2015. De te hoge bedragen variëren van een paar euro tot een paar tientjes.

De fout ontstond doordat de gemeente het OZB-tarief van 2016 nog niet had verwerkt in de OZB-verordening van dit jaar. Daardoor kregen alle woningbezitters een te hoge OZB-aanslag in de bus. In 2015 gold een tarief van 0,11477 procent van de WOZ-waarde (Wet Onroerende Zaak-belasting).

Dat is dit jaar 0,11197 van de WOZ-waarde. In de praktijk betekent dat de eigenaar van een huis met een taxatiewaarde van 250.000 euro een te hoog bedrag van acht euro is opgelegd.

Lager tarief

De gemeente benadrukt dat woningeigenaren zelf niet in actie hoeven te komen om de te hoge aanslag ongedaan te maken. "De OZB-aanslagen die in 2016 zijn verstuurd naar de eigenaren van woningen in Roosendaal worden automatisch gecorrigeerd naar het lagere tarief", geeft een woordvoerder van de gemeente aan.

In de praktijk betekent dat het te hoge bedrag automatisch in mindering wordt gebracht op het nog te betalen bedrag. Als het bedrag al is voldaan, wordt het teveel betaalde geld teruggestort.

WOZ-waarde

Dat betekent dat onroerende zaakbelasting in Roosendaal niet stijgt in 2016. Wel nam de gemiddelde WOZ-waarde van de woningen iets toe. Dat wordt gecompenseerd door de verlaging van de OZB. Het bedrag dat huizenbezitters betalen blijft daardoor ongeveer gelijk aan het tarief dat in 2015 geldt.

Gemiddelde OZB

Andere gemeenten kozen er juist voor om de OZB te verhogen. Gemiddeld bedroeg de stijging 2,45 procent, terwijl het Rijk en de Vereniging Eigen Huis (VEH) juist hadden afgesproken om de OZB met maximaal 1,57 procent op te hogen.

Gemeenten kunnen echter zelf besluiten wat zij jaarlijks met de OZB doen. In de Limburgse gemeenten Meerssen steeg de OZB het hardste met 37 procent. De OZB daalde het hardste in de Friese gemeente Opsterland met 15 procent.