Het courageproject krijgt een nieuwe taak. In eerste instantie richtte dit team zich vooral op de aanpak van drugsoverlast. 

De nieuwe focus ligt op de aanpak van ondermijnende (drugs)criminaliteit. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om het witwassen van zwart geld. In courage werken de werkt de gemeente Roosendaal samen met de politie, het Openbaar Ministerie (OM), de partners in het Veiligheidshuis, de Belastingdienst, energietransportbedrijf Enexis en de woningcorporaties.

Drugsoverlast

De afgelopen jaren is de drugsoverlast in Roosendaal fors afgenomen. Vooral in de centra van de steden is er aanzienlijk minder hinder. Dat gebeurde vooral na de sluiting van alle coffeeshops in 2009.

De gemeenten kozen er toen voor om een zogenaamd ‘nulbeleid’ te voeren. De werkprocessen die het ‘courageteam’ heeft gevoerd zijn inmiddels ingebed in de gemeentelijke organisaties.

Hennepkwekerijen

Wel is er nog steeds sprake van drugsgerelateerde overlast. Negen procent van de bewoners in Roosendaal geeft aan dat er nog steeds sprake is van deze vorm van criminaliteit. Zo worden er ook nog steeds volop hennepkwekerijen geruimd.

Deze cannabisplantages in woningen zorgen ook voor bijvoorbeeld brandgevaar. Het ‘courageteam’ richt nu meer en meer op de ondermijnende criminaliteit. Hierbij gaat het om zaken als mensenhandel, de productie en handel van drugs, vrijplaatsen van criminaliteit en criminele motorbendes.

Criminele structuren

In het vernieuwde project ‘Courage’zet de gemeente in op de analysering van criminele structuren om overlast en dadergroepen in beeld te brengen. Ook komt er een interventieteam die signalen van ondermijnende criminaliteit op kan pakken. Zo kunnen zaken effectief worden opgepakt.

Daarnaast wil de gemeente partner worden van ‘Meld Misdaad Anoniem’ (MMA), een meldpunt waar burgers anoniem criminaliteit kunnen melden. MMA zet deze informatie door naar de politie, energiemaatschappijen en opsporingsdiensten. Die gaat met de tips aan de slag waarbij ook vaak misdaadzaken kunnen worden opgelost. De gemeente wil deze meldingen ook binnen krijgen, zodat zij ook inzicht krijgen in ondermijnende criminaliteit.